Sökning: "ramlag"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet ramlag.

 1. 1. Liv eller hälsa - En undersökning av skyddsombudens stoppningsrätt vid psykosociala arbetsmiljöproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Stina Künstlicher; [2019]
  Nyckelord :skyddsombud; stoppningsrätt; psykosocial arbetsmiljö; liv eller hälsa; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen är en generellt formulerad ramlag som tillkom på 1970-talet. I det moderna arbetslivet har många av de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå ändrat karaktär och skaderisken flyttas mer och mer från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Ett avslag är inte hela världen - Socialsekreterares erfarenheter av att neka ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Rosén; [2019]
  Nyckelord :avslag; coping; ekonomiskt bistånd; KASAM; känslor; motivation; socialsekreterare; coping; emotions; financial assistance; methods; rejection; sense of coherence; social worker; social services; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av att neka ekonomiskt bistånd. Tre frågeställningar formulerades: Hur påverkas socialsekreterare känslomässigt av att neka ekonomiskt bistånd? Hur upplever socialsekreterarna att klienterna reagerar i samband med ett avslag? Finns det andra faktorer som påverkar socialsekreterarnas erfarenheter av att ge avslag? Fem intervjuer genomfördes med socialsekreterare på fyra olika kommuner i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Det digitala pappret : En kvalitativ studie om praktikers hantering och lagring av verifikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Hasselbom Alderborg; Cornelia Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :verifikation; bokföringslag; lagring; redovisning;

  Sammanfattning : Inledning: År 2013 var 98 procent av all information digitalt lagrad. Idag är arbetsprocessen för redovisning mer och mer digital. Lagstiftningen kring redovisning är utformad som en ramlag och öppen för tolkning. LÄS MER

 4. 4. Styrning av kulturen - En studie om litteraturstödets politiska styrning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Larsson; Samuel Björhag Dernestål; [2018]
  Nyckelord :Förordningar; NPM; Ramlag; Kulturdepartementet; Statens kulturrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i politikernas styrning av kulturpolitiken och hur detta har utvecklats sedan 1970-talet. Vi har här använt oss av Bengt Jacobssons bok Kulturpolitik: styrning på avstånd vilket påstår att incitamenten för styrningen av kulturpolitiken kommer från trender inom förvaltningen. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens informationsgivning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Co-operative apartment; condominium; realtors information; Bostadsrätt; äganderätt; fastighetsmäklarens informationsgivning;

  Sammanfattning : En mäklares uppdrag kan vara alltifrån att förmedla en skogsfastighet till enbostadsrätt. I den här rapporten har arbetet begränsats till tre boendeformer,vilket är en villafastighet, bostadsrätt och den relativt nyuppkomna 3Dfastighetenägarlägenhet. LÄS MER