Sökning: "ramppersonal"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ramppersonal.

 1. 1. Säkerhet, risker och stress : en deskriptiv fallstudie av ramppersonalens arbetsmiljö

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Levander Joacim; [2017]
  Nyckelord :Baggage handling; safety behaviour; airport; ground handlers; HTO; observation; Bagagehantering; säkerhetsbeteende; flygplats; ramppersonal; MTO; observation;

  Sammanfattning : This study had the standpoint in the terms that refers to ground handlers on a Swedish airport. The risks involved in loading and unloading the goods. The issue grew as the knowledge increased about the Human, Technology and Organisation (HTO). LÄS MER

 2. 2. Scheduling of luggage handling staff at Landvetter airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Sofia Persson Olsmyr; [2014]
  Nyckelord :Schemaläggning;

  Sammanfattning : Schemaläggning är en utmaning för de flesta företag och så även hos ground handling bolaget Aviator på Göteborg Landvetter Airport. Flygbranschen är en komplex bransch som påverkas av konjunkturer och efterfrågan. LÄS MER