Sökning: "ranchdrift"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ranchdrift.

  1. 1. Utedriftproduktion med dikor : en fallstudie om en omläggning till utedrift av dikor är ekonomiskt och praktiskt möjligt

    M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Emil Jakobsson; [2013]
    Nyckelord :utedrift; diko; nötkreatur; ekonomi; omläggning; ranchdrift; köttdjur;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få fram kunskap om vad som krävs vid en omläggning till utedrift inom Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Djurhälsovårdens kontrollprogram ”Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur”. Det har även undersökts om detta kan vara ett ekonomiskt försvarbart alternativ för gårdar som är intresserade. LÄS MER