Sökning: "randomiserad kontrollerad design"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden randomiserad kontrollerad design.

 1. 1. Ridterapins effekt på gångförmåga vid strokerehabilitering : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Skantz; Elin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Cerebrovaskulär sjukdom; Fysioterapi; Hästunderstödd terapi; Rehabilitering; Ridning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ridterapi är en typ av fysioterapeutisk rehabiliteringsmetod som bland annat används för individer med neurologiska sjukdomar samt motoriska funktionsnedsättningar. Forskning antyder att ridterapi har en positiv effekt på gångförmågan hos individer som har drabbats av stroke. LÄS MER

 2. 2. Extremväder och känslostormar : ClimateCope: En skräddarsydd IKBT-studie för individer som upplever psykiska besvär relaterat till klimatförändringarna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Amanda Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Internetbehandling; IKBT; RCT; klimatförändringar; klimatångest; psykisk ohälsa; depression; stress; ångest;

  Sammanfattning : Psykiska besvär har visat sig påverkas av och/eller öka i samband med ökade klimatförändringar, varvid ett ökat behov av psykologisk behandling uppdagats. Aktuell forskning i ämnet är dock bristfällig och i dagsläget finns ingen evidensbaserad metod vid psykiska besvär kopplat till klimatförändringarna. LÄS MER

 3. 3. Patienter med stroke: självskattad fysisk aktivitet och stressbeteende : En enkätstudie om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressbeteende samt en jämförelse mellan kvinnor och män som insjuknat i stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Walberg; Daniel Åström; [2021]
  Nyckelord :Stroke; Stress; Physical activity; Gender;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall globalt. Man har sett att fysisk inaktivitet och stressrelaterad ohälsa var för sig är riskfaktorer för att drabbas av stroke, däremot saknas studier kring ifall där finns ett samband mellan dessa variabler. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation : Uppföljning via patientens egen mobiltelefon

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Katerina Krstevska Simic; Semmy Josefsson; [2021]
  Nyckelord :day surgery; self-care; postoperative care; postoperative recovery;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen inom kirurgi och anestesi har bidragit till att allt fler operationer utförs dagkirurgiskt då det minskar sjukhusvistelse för patienten och är kostnadseffektivt för vården. Det finns många fördelar med dagkirurgiska ingrepp men nackdelen är att ansvaret för den postoperativa återhämtningen läggs på patient och eventuella anhöriga att bevaka. LÄS MER

 5. 5. Skillnad i total belastningsvolym mellan två lika långa styrketräningspass med olika vilointervall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Isak Lager; Simon Norbeck; [2020]
  Nyckelord :styrketräning; total belastningvolym; vilointervall.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Motståndsträning kan utföras i syfte att öka muskuloskeletal styrka. Flerledsövningar har visats leda till större muskuloskeletal styrkeökning jämfört med isoleringsövningar. Längre duration på vilointervall mellan set har visats kunna öka total belastningsvolym, som i sin tur har visats kunna öka muskuloskeletal styrka. LÄS MER