Sökning: "rangordning"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet rangordning.

 1. 1. Ligger lika bäst med lika? En kvantitativ studie om likhet respektive olikhet hos en idealpartners personlighet samt skillnader inom sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Edith Bergman; Julia Söderlindh; [2023]
  Nyckelord :Femfaktorsmodellen; personlighet; sexuell läggning; Similarity Attraction Theory; Complementary Needs Theory; idealpartner; preferens; Big five model; personality; sexual orientation; ideal partner; preference; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personlighet med utgångspunkt från Femfaktorsmodellen förhåller sig till hur en hypotetisk idealpartner uppfattas utifrån Attraction Similarity Theory och Complementary Needs Theory. I tillägg till detta gjordes en jämförelse mellan olika sexuella läggningar för att undersöka eventuella skillnader. LÄS MER

 2. 2. Sociala hierarkier - Fördelaktigt eller skadligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nina Stenholm; Hanna Norin; [2023]
  Nyckelord :Sociala hierarkier; Psykosocial arbetsmiljö; Krav; Kontroll; Sociala samspel; Socialt kapital; social hierarchies; psychosocial work environment; demand; control; social interaction; social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the connection between experienced social hierarchies and the psychosocial work environment aspects demands, control, social interaction and social capital among high school teachers in Sweden. The two research questions were: 1. LÄS MER

 3. 3. Integrating Telecommunications-Specific Language Models into a Trouble Report Retrieval Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nathan Bosch; [2022]
  Nyckelord :information retrieval; neural ranking; trouble reports; log analysis; natural language processing; informationssökning; neural rangordning; felrapporter; logganalys; naturlig språkbehandling;

  Sammanfattning : In the development of large telecommunications systems, it is imperative to identify, report, analyze and, thereafter, resolve both software and hardware faults. This resolution process often relies on written trouble reports (TRs), that contain information about the observed fault and, after analysis, information about why the fault occurred and the decision to resolve the fault. LÄS MER

 4. 4. Microcontroller Selection for Automotive Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Keerthana Senthilkumar Parameswari; [2022]
  Nyckelord :Automotive; Electronic Control Unit; Microcontroller; Selection; Criteria; Goal Programming; TOPSIS; bil; elektronisk styrenhet; mikrokontroller; urval; kriterier; Målprogrammering; TOPSIS;

  Sammanfattning : Automotive industry has moved from manufacturing automobiles using mechanical units to using Electronic Control Units (ECUs). One of the integral parts of ECUs are the microcontrollers. LÄS MER

 5. 5. Multikriterieanalys av Norrvattens reservvattenalternativ

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Carolina Bergström; [2022]
  Nyckelord :Multi-criteria analysis; reserve water; reserve water supply; drinking water; reserve water resource; Multikriterieanalys; reservvatten; reservvattenförsörjning; dricksvatten; reservvattenresurs;

  Sammanfattning : Norrvatten producerar dricksvatten i sitt vattenverk, Görvälnverket, som distribueras till 700 000 människor i norra Stockholm. Om problem uppstår med den ordinarie dricksvattenförsörjningen kan leveranserna säkras upp genom en reservvattenförsörjning. LÄS MER