Sökning: "rape case"

Visar resultat 11 - 15 av 107 uppsatser innehållade orden rape case.

 1. 11. Evaluation of strategic stockpoints for UNFPA using a facility location mode

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Hansson; Dayanand Sagar; [2018]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Facility Location; UNFPA; Perishable Commodities; Pre-positioning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Distribution and warehousing networks of Humanitarian Organizations has proven to be an area where cost reductions and shortened lead times can be achieved. Humanitarian organizations have also started pre-positioning goods in anticipation of disasters as a way to improve their disaster preparedness. LÄS MER

 2. 12. ”Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” : En fallstudie i Aftonbladets nyhetsrapportering av anklagelserna om våldtäkt och andra sexualbrott mot journalisten Fredrik Virtanen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Sars; [2018]
  Nyckelord :press ethics; editorial policy; Fredrik Virtanen; Aftonbladet; pressetik; redaktionell policy;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. LÄS MER

 3. 13. Celebrity Diplomacy: Angelina Jolie speaking up to end impunity for conflict related sexual violence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Bimstrand; [2018]
  Nyckelord :sexual violence; celebrity diplomacy; celebrity activism; Angelia Jolie; impunity; shame; justice; rape; security; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis recognizes impunity as one of the causes that contributes to the widespread occurrence of and what motivates the use of sexual violence as a tactic of war. Based on a theoretical framework that recognises how gender based violence in conflict historically has been ignored and excluded, this thesis explores through a qualitative content analysis how this is being challenged by celebrity diplomacy and activism, in this case performed by Angelina Jolie. LÄS MER

 4. 14. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Sammanfattning : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. LÄS MER

 5. 15. "Om tanken inte har slagit honom, att hon inte vill ha sex med honom, då har han inte heller haft något uppsåt" : En kvalitativ rättsfallsanalys av tillämpningen av likgiltighetsuppsåt i våldtäktsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Sars; [2018]
  Nyckelord :uppsåt; likgiltighet; straffrätt; våldtäkt; sexualbrott; samtycke; oaktsamhet; likgiltighetsuppsåt;

  Sammanfattning : I och med den föreslagna sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet har brottet våldtäkt och dess utformning återigen blivit föremål för livlig politisk diskussion. Opinionen för den föreslagna regleringen formades i stort efter ett antal uppmärksammade våldtäktsmål i början av 2010-talet. LÄS MER