Sökning: "rape case"

Visar resultat 21 - 25 av 106 uppsatser innehållade orden rape case.

 1. 21. Rättssäkerhetsproblem vid bevisvärdering i mål gällande våldtäkt mot barn, då ord står mot ord - En rättsfallsanalys av hovrättens avgöranden från 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Allmän rättslära; straffrätt; bevisvärdering; barnvåldtäktsmål; utsageanalys; trovärdighetsbedömning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bevisvärdering av barns och vuxnas utsagor har länge varit ett omdiskuterat ämne där rättssäkerheten i domstolens fria bevisvärdering har ifrågasatts. I våldtäktsmål är det vanligt att stödbevisning saknas och att ord står mot ord. LÄS MER

 2. 22. Trovärdighet i tingsrätten - en kvalitativ innehållsanalys av våldtäktsdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Pettersson; Sara Karlefors; [2017]
  Nyckelord :Rape; victim; credibility; the district court; social constructivism; gender perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how the district court describes the plaintiff in rape convictions in order to gain a deeper understanding of how the district court reasons about the plaintiff’s credibility. The material used for the study consisted of ten district court verdicts from one bigger and one smaller city in Sweden where the verdict was given in 2015 and 2016. LÄS MER

 3. 23. I krig är allt tillåtet? - Sexuellt våld och våldtäkt i väpnade konflikter - en feministisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Ramberg; [2017]
  Nyckelord :ICC; Feministisk analys; Väpnade konflikter; Våldtäkt; Sexualbrott; Internationell straffrätt; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrott i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett ämne högt upp på den folkrättsliga tapeten. I och med grundandet av ICC var förväntningarna höga för att straffriheten för sådana brott skulle minska. Resultaten kom dock inte så snabbt som många hoppats, vilket föranledde skarp kritik mot Åklagarens arbete. LÄS MER

 4. 24. Underlåtenhet att avslöja våldtäkt - En åskådares skyldighet att agera eller en möjlighet att undkomma ansvar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Walldén; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; rättssociologi; underlåtenhet att avslöja våldtäkt; failure to reveal rape; underlåtenhet; omission; medverkan: complicity; rätten till en rättvis rättegång; the right to a fair trial; självinkriminering; self-incrimination; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The provision regarding failure to reveal an ongoing rape has seldom been invoked in court. However, the crime was tried by the Swedish Supreme Court in 2017 and the judgment has been interpreted in another case of rape. LÄS MER

 5. 25. “If you don’t take off your clothes, we’re going to kill you” : Sexual electoral violence as a silent weapon in Burundi and implications for humanitarian action

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Miriam van Baalen; [2017]
  Nyckelord :Conflict; civil war; sexual and gender-based violence; electoral violence; sexual electoral violence; impunity; Burundi; Africa.;

  Sammanfattning : Previous research on electoral violence has explored the variation in manifestation, perpetrators, victims and causes or motivations.  While explanations have prescribed to structural and electoral factors or the nature of politics, nature of elections and electoral institutions, the causes and motivations behind sexual electoral violence has been under-researched. LÄS MER