Sökning: "rape case"

Visar resultat 6 - 10 av 104 uppsatser innehållade orden rape case.

 1. 6. Bevisprövning i våldtäktsmål - Före och efter lagändringen 1 juli 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Nyström; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Bevisrätt; Våldtäktsbrottet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 förändrades den svenska våldtäktslagstiftningen. Gränsen mellan tillåtet sex och otillåtna övergrepp flyttades från tvång till frivillighet. En del av debatten som föregått lagändringen har handlat om hur processen i domstol skulle kunna påverkas. LÄS MER

 2. 7. Adjudicating Intra-Party Rape and Sexual Slavery of Child Soldiers as War Crimes before the ICC: Bosco Ntaganda Case

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marinet Sim; [2018]
  Nyckelord :War crimes; Intra-Party conducts; Rape and sexual slavery; Bosco Ntaganda case; ICC; Child soldiers; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In adjudicating sexual violence offenses perpetrated against child soldiers in Ntaganda case, the Appeals Chamber holds that having regard to the established framework of international law, members of an armed force or group are not categorically excluded from the protection against war crimes of rape and sexual slavery under article 8 (2) (b) (xxii) and (2) (e) (vi) of the Statute when committed by members of the same armed force or group. This research explores the drawbacks of the finding and considers its legal consequences. LÄS MER

 3. 8. Evaluation of strategic stockpoints for UNFPA using a facility location mode

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Hansson; Dayanand Sagar; [2018]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Facility Location; UNFPA; Perishable Commodities; Pre-positioning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Distribution and warehousing networks of Humanitarian Organizations has proven to be an area where cost reductions and shortened lead times can be achieved. Humanitarian organizations have also started pre-positioning goods in anticipation of disasters as a way to improve their disaster preparedness. LÄS MER

 4. 9. ”Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” : En fallstudie i Aftonbladets nyhetsrapportering av anklagelserna om våldtäkt och andra sexualbrott mot journalisten Fredrik Virtanen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Sars; [2018]
  Nyckelord :press ethics; editorial policy; Fredrik Virtanen; Aftonbladet; pressetik; redaktionell policy;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. LÄS MER

 5. 10. Celebrity Diplomacy: Angelina Jolie speaking up to end impunity for conflict related sexual violence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Bimstrand; [2018]
  Nyckelord :sexual violence; celebrity diplomacy; celebrity activism; Angelia Jolie; impunity; shame; justice; rape; security; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis recognizes impunity as one of the causes that contributes to the widespread occurrence of and what motivates the use of sexual violence as a tactic of war. Based on a theoretical framework that recognises how gender based violence in conflict historically has been ignored and excluded, this thesis explores through a qualitative content analysis how this is being challenged by celebrity diplomacy and activism, in this case performed by Angelina Jolie. LÄS MER