Sökning: "rape myths"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden rape myths.

 1. 1. Hon bad om det -En kritisk diskursanalys om hur våldtäkter porträtteras i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Granath; Evelina Martelin; [2021]
  Nyckelord :Rape; victim; perpetrator; rape myths; ideal victim; critical discourse analysis; media; Våldtäkt; offer; gärningsmän; media; våldtäktsmyter; idealoffer; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to clarify whether there are rape myths in Swedish news media’s reports of rapes. The news media chosen to be analyzed are Aftonbladet and Dagens Nyheter (DN), which are two of Sweden’s biggest newspapers. LÄS MER

 2. 2. The Unideal Victim and Top Lawyer : A critical discourse analysis of the Göran Lambertz case in Swedish tabloids post #metoo.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dennis Nguyen; Chadrac Bamba; [2021]
  Nyckelord :Rape myths; critical discourse analysis; Göran Lambertz; victim; perpetrator; #metoo; Våldtäktsmyter; kritisk diskursanalys; Göran Lambertz; offer; förövare; #metoo;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine Swedish press coverage of arape case post #metoo movement involving the former Chancellor of Justice, GöranLambertz. The research questions are as follows: How are the victim and thesuspected perpetrator portrayed in the articles? In what ways are rape mythsconstructed in the articles? How did journalists in Expressen and Aftonbladet framethis news story? Using a critical discourse analysis method with the help of previousstudies, representation, framing, ideal victim and news value theory showed theresults that both tabloids had similar portrayals of the participants involved with fewdifferent variations and both upheld rape myths in their reporting. LÄS MER

 3. 3. Stjärnan misstänkt för våldtäkt : En kritisk diskursanalys av framställningen av våldtäkt på kvällstidningarnas sportsidor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Robin Åberg; Tobias Edlund; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; feminist media studies; power structures; monstering; rape myths; rape;

  Sammanfattning : This paper examines the Swedish tabloid press coverage of three rape case allegations where the accused was a high-profile sport star. Critical discourse analysis was applied as the theoretical and methodological framework combined with the theoretical concepts of monstering and rape myths. LÄS MER

 4. 4. "TS är man och män kan inte våldtas utav en kvinna" : En diskurspsykologisk analys om konstruktioner av manliga offer för sexuella övergrepp på internetforum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Matilda Persson; Liam Rydén; [2021]
  Nyckelord :Sexual assault; rape; male victims; internet forum; discourse psychology; Sexuella övergrepp; våldtäkt; manliga offer; internetforum; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har behandlat diskurser på internetforumen Flashback Forum och Familjeliv kring mäns utsatthet för sexuella övergrepp. Syftet var att undersöka hur män som offer för sexuella övergrepp beskrev sina upplevelser av utsatthet samt analysera hur dessa utsagor bemöttes. LÄS MER

 5. 5. How we talk about rape matters: the construction of rape in the Swedish legal system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Linna Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Rape; Fairclough; Consent; Rape myths; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the first of July 2018, the Swedish sexual crime act on rape was changed. One of the purposes with the new legislative amendment was to demonstrate that the boundary goes to whether participation in the sexual act has been voluntary or not (Prop 2017/18: 177), for a conviction. LÄS MER