Sökning: "rape"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade ordet rape.

 1. 1. Män och våldtäktsmyter : En scoping review om mäns attityder till våldtäkt och förändring genom utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Pihlsgård; Fanny Wallin; [2023]
  Nyckelord :Rape myths; attitudes; rape; gender theory; Våldtäktsmyter; attityder; våldtäkt; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: Rape is a wide-spread problem which incuse society. Rape leads to negative physical, mental, and social consequences for victims. LÄS MER

 2. 2. "She'd learn over and over from Pa: these men had to have the last punch" : A literary analysis of Delia Owen's Where the Crawdads Sing and how it can be incorporated in the EFL classroom to discuss men's violence against women

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Julia Holmborg; [2023]
  Nyckelord :Power; Violence; Feminism; Rape culture; Critical literacy; EFL Classroom; Upper Secondary School;

  Sammanfattning : This essay offers a literary study of the novel Where the Crawdads Sing written by Delia Owens published in 2018. The aim is to analyze the presence of men’s violence against women by focusing on the protagonist Kya. LÄS MER

 3. 3. Gender-based violence against women with intellectual disabilities, the case of Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Caroline Bergkvist; [2023]
  Nyckelord :Tanzania; Women with intellectual disabilities; violence; sexual violence; gender-based violence; Capability approach; Human rights-based approach;

  Sammanfattning : One of the most prevalent human rights violations in the world is Violence Against Women and Girls. It is estimated that 1 in 3 women, which is equal to 736 million women, have been experiencing sexual and/or physical violence in her lifetime since the age of 15. LÄS MER

 4. 4. Incels views on crime : A study about how users on an incel forum justify their views on sexual and violent crime

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Alexandroff; Maya Burman; [2023]
  Nyckelord :Incels; Attitudes; Crime; Violence; Techniques of Neutralization.; Incels; Attityder; Brott; Våld; Neutralisationstekniker.;

  Sammanfattning : Through a netnographic qualitative research, an incel forum is analyzed in this study using a thematic analysis to investigate users on the incel forum and their views on sexual and violent crime. By using Sykes and Matza's (1957) techniques of neutralization, this study shows how the users on the forum may justify their positive views on violent and sexual crime. LÄS MER

 5. 5. Ur förövarens narrativ – svag och beskylld : En kritisk diskursanalys av Aftonbladets representation av kvinnliga våldtäktsoffer

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alexander Eriksson; André Johansson; Clara Richardson; [2023]
  Nyckelord :rape; news media; gender; critical discourse analysis; våldtäkt; nyhetsmedier; genus; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I den här fallstudien undersöks fenomenet representation i nyhetsmedier genom att analysera hur kvinnliga våldtäktsoffer framställs i tryckt kvällspress i Sverige, ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Norman Faircloughs tredimensionella modell används för att genomföra analysen för att slutligen kunna besvara fallstudiens frågeställningar: Med hjälp av vilka lexikala val konstrueras kvinnliga våldtäktsoffer i Aftonbladet? samt, På vilket sätt utmanas eller reproduceras så kallade våldtäktsmyter i Aftonbladets rapportering om våldtäkter? Analysen lutar sig mot ett ramverk för att förstå de underliggande meningarna i texten. LÄS MER