Sökning: "rape"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade ordet rape.

 1. 1. Women who have Experienced Rape: Responses from others, Internalization and Recovery

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ellen Huntington; [2021-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Negative reactions upon disclosure of rape have been found to have negative effects on recovery. This study focuses on how social pre-conceptions of raped women are conveyed upon disclosure. A special focus was on how pre-conceptions are conveyed in encounters with police and legal representatives. LÄS MER

 2. 2. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våldtäkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tanja Reljanovic; Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Caring; experience; nurse; rape; women; Erfarenheter; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; våldtäkt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är den första i sjukvårdskedjan som kvinnan som utsatts för våldtäkt möter på sjukhuset. Omvårdnadsarbetet efter en våldtäkt innebär att stärka kvinnans autonomi, skapa trygghet och göra en utförlig undersökning. LÄS MER

 4. 4. Focalising trauma narrative : An analysis of Konigsberg’s The Music of What Happens and its pedagogical use

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Louise Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Trauma Theory; EFL Classroom; The Music of What Happens; Rape; Internal Focalisation; Survivor; Trauma Narrative; Upper Secondary School.;

  Sammanfattning : This essay argues that Bill Konigsberg depicts the traumatic experience of being raped and the inner conflict of being a male rape survivor with harsh immediacy by implementing internal focalisation in his young adult novel The Music of What Happens (2019). Additionally, the essay argues that the novel is a useful teaching resource in the Swedish EFL classroom by discussing the pedagogical implementations. LÄS MER

 5. 5. Oaktsam våldtäkt - var kritiken berättigad? : Särskilt om frivillighet och oaktsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våldtäktsbrottet genomgick en radikal förändring den första juli 2018 när samtyckeslagen införlivades i svensk rätt. Gärningspersonen behöver inte längre ha använt sig av något medel eller utnyttjat en särskild situation för att dömas för våldtäkt. LÄS MER