Sökning: "rape"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade ordet rape.

 1. 1. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER

 2. 2. Behov och bemötande - den sexuellt våldsutsatta kvinnans upplevelse av vården efter övergrepp : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Care needs; Encounter; Experience; Health care personnel; Rape victim; Sexual violence; Sexuellt våld; Upplevelse; Våldtäktsoffer; Vårdpersonal; Vårdmöte; Vårdbehov;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sexuellt våld är ett utbrett samhällsproblem med kort- och långsiktiga effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Hälsokonsekvenserna är många men innefattar bland annat depression, trauma, oönskad graviditet och sexuellt överförbara infektioner. LÄS MER

 3. 3. Toppjurist, odjur, läkarstudent eller ansvarslös : En kritisk diskursanalys om konstruerandet av kvinnliga våldtäktsoffer och manliga våldtäktsförövare i Aftonbladet, innan och efter MeToo-rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Louise Aldrin; Amanda Liljekvist; [2022]
  Nyckelord :Rape; rape victim; perpetrator; #MeToo; critical discourse analysis; qualitative analysis; Våldtäkt; våldtäktsoffer; förövare; #MeToo; kritisk diskursanalys; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The MeToo movement has played a huge role in the society and the issue around gender equality around the world. 2017 the movement spread in USA due to women in the movie- and entertainment business speaking up about sexual harassements made by the Hollywood producer Harvey Weinstein. LÄS MER

 4. 4. En diskursanalytisk studie om hur kvinnor konstrueras i svenska våldtäktsdomar före och efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Bengtsson; Johanna Svan; [2022]
  Nyckelord :gender; norms; Metoo; rape; social constructivism; discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2020, a total of 25 000 sexual crimes were reported in Sweden. Rape crimes have increased by a total of 43 percent since 2011. A contributing reason for this increase might be that the propensity to report these kinds of crimes has changed. A phenomenon that may have had an impact on the propensity to report sexual crimes is the Metoo movement. LÄS MER

 5. 5. Tre år med samtycke : En kvalitativ intervjustudie av ett urval 18-åriga ungdomars attityder till våldtäktsbrott och samtyckesbegreppet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bentzer; [2022]
  Nyckelord :Morality policies; consent law; rape; consent; feminist legal theory; adolescents; Sweden;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a rise of consent laws in Europe – that is, sexual harassment laws based on consent rather than forms of violence. The laws can be viewed as a type of morality policies, which aspire to change key values regarding sexual relations and rape, especially among adolescents. LÄS MER