Sökning: "rapid growth"

Visar resultat 1 - 5 av 542 uppsatser innehållade orden rapid growth.

 1. 1. Urban Growth and Environmental Risks - A GIS-Based Analysis of Landslide Susceptibility in Bukavu (Democratic Republic of the Congo)

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Simon Paul; [2019]
  Nyckelord :Bukavu; Landslides; Environmental Risks; GIS; Urban Growth; Slope Inclination; Land Cover; D. R. Congo; South Kivu; Satellite Data; Digital Elevation Model;

  Sammanfattning : The city of Bukavu, located at the eastern border of the Democratic Republic of Congo in the province of South Kivu, is a large and densely populated urban agglomeration that has experienced rapid growth during recent years. At the same time, Bukavu has been repeatedly struck by environmental hazards, especially by devastating landslides. LÄS MER

 2. 2. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 3. 3. THE ISLAND IN BETWEEN Creating a Sustainable District by using its local green qualities as backbone for the development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Teresa Arana Aristi; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Design Landscape Nature Green qualities Mobility Cultural Heritage Densification Integration of functions Aalborg Municipality Denmark; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : From a reputation of an industrial and trading city, Aalborg has changed into a contemporary university city, with a strong development of creative clusters in knowledge-based industries. Nowadays the Vækstaksen, an urban growth axis set by the municipality, has become the driving force in the city’s development to avoid further sprawl. LÄS MER

 4. 4. ‘Watch Out’ for Wearables : Factors that influence the purchase intention of smartwatches in Germany

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Mark Afrouz; Tobias Wahl; [2019]
  Nyckelord :Wearables; Smartwatches; TAM; TPB;

  Sammanfattning : Background: The rapid growth and increased competition in today’s technology industry leads to a growth in consumers’ expectations on new presented products. One of the growing markets within the technology sector are wearable devices – especially smartwatches. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i växande SMEs : En fallstudie på två svenska företag i byggbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Öggesjö; Philip Bergsteinsson; [2019]
  Nyckelord :SME growth; management accounting in SMEs; management accounting in growth companies; key roles in growing SMEs;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det som står klart tidigt i problematiseringen och bakgrunden är vikten av att utveckla adekvat ekonomistyrning när organisationer växer. Med utgångspunkt i att ekonomistyrning utvecklas i takt med att företag växer problematiseras kring ämnet och hur det påverkar SMEs i stark tillväxt. LÄS MER