Sökning: "rapport förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden rapport förskola.

 1. 1. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering, en utvärdering : Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Fornstedt; Philip Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Energy; heating; energy efficiency; investment; insulation; ventilation; pre-school; pump.; analys; energieffektiviserande åtgärder; ventilation; kallvind; LED; investeringskostnad; CO2; fukthalt; inomhusklimat; energibesparing;

  Sammanfattning : This report regards evaluating the energy and indoor climate of a pre-school located in Erikslund, Sweden which has undergone several measurers to achieve lower energy usage. The project was done on the orders of the governing municipality of Västerås and tasked to a consulting company for simulating the effects of performing these measures for lowering energy need. LÄS MER

 3. 3. ”Ett verktyg med många möjligheter” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till samt arbete med lärplattan i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Aronsson; Evelina Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :lärplatta; förskola; pedagogik; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har sedan 1 juli 2019 skrivits in som en obligatorisk del i förskolan. Tidigare studier framhåller att pedagogers inställningar till digitala verktyg påverkar både om och hur verktygen implementeras i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Trubbel-Tove på utflykt : Ett didaktiskt arbetsmaterial för värdegrundsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Ilesanmi; Malin Román; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; Delaktighet; Demokrati; Dilemman; Förskola; Inflytande; Konflikter; Lärarhandledning; Solidaritet; Värdegrund; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Förskolan är en naturlig plats för barns begynnande demokratiska lärande då den representerar barnens samhälle. Vårt arbete tar tillvara på den potentialen och syftar till att ge förskollärare ett verktyg för värdegrundsarbete både i barngruppen och personalgruppen. LÄS MER

 5. 5. Energiklossen : En normkreativ fordonsartefakt som bidrar till lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jennie Olausson; Emma Åsberg; [2020]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Normkreativ design; Förskola; Artefakt; Digital teknik; Energi; Magnetism;

  Sammanfattning : Sustainable technology is implementing more and more in society and is going to be an important part in the future. That is why it is important to introduce and arouse children’s interest in these subjects already in preschool. LÄS MER