Sökning: "rapport inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden rapport inköp.

 1. 1. AR Shopping List : Exploring the Design Space of Smart Glasses to Allow Real-time Recording with Multiple Input Formats

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuxuan Huang; [2022]
  Nyckelord :Shopping list; smart glasses; optical head-mounted displays; augmented reality; memory expansion.;

  Sammanfattning : It is widely considered that in-store shopping is a repetitive yet vital activity in human life. People are accustomed to making shopping lists on a piece of paper or on their mobile phones, or more commonly, memorizing the list in their minds. LÄS MER

 2. 2. Jämförande studie mellan fordon med olika drivsystem : En jämförelse av kostnad och miljöpåverkan att köpa, äga och använda personbilar med olika drivsystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Johan Filip Erik Åkesson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag utvecklas elbilar och hybrider i hög takt och det har samtidigt väckts många diskussioner om de verkligen är bättre för miljön än bilar med traditionella förbränningsmotorer. Förutom miljöaspekten diskuteras även priset för de olika drivmedlen eftersom elbilar ofta har ett betydligt högre inköpspris än bilar med förbränningsmotorer. LÄS MER

 3. 3. Analys av elprognoser och driften på Södra Cell Mönsterås. : Hur ser el-och energiproduktionen ut på SCMS idag?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Sandberg; Märtha Louise Malmström; [2021]
  Nyckelord :Elprognos; elpris; el-och energiproduktion; ökade intäkter; driftprocess;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöktes det om det går att öka intäkterna och elprognoserna på Södra Cell AB i Mönsterås och om det går, hur ser det ut isåfall.   Detta gjordes genom att undersöka hur processen fungerar på Södra Cell AB i Mönsterås och vart intäkterna och utgifterna kommer ifrån. LÄS MER

 4. 4. K3 vs IFRS : Påverkan på de finansiella rapporterna vid kapitalisering av leasing

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Ahrnberg; Rasmus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; qualitative characteristics; stakeholders; financial key ratios; Leasing; IFRS 16; K3; kvalitativa egenskaper; intressenter; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing has for many years been an attractive financing alternative, especially for companies with a high debt-to-equity ratio. It is estimated that every third purchase is financed through leasing. Leasing has despite its popularity been exposed to criticism. LÄS MER

 5. 5. Receipt Scanning Using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustaf Gunér; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Employees often make purchases on behalf of the companies that they are working for. These purchases must be reported manually, either by the employees themselves or by sending the receipts to the company‘s accountant. In both cases, parts of the receipts are transcribed manually. LÄS MER