Sökning: "rapport juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden rapport juridik.

 1. 1. Revisorns anmälningsplikt vid misstankeom brott – verktyg eller börda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Tim Björlestrand; Erik Grundberg; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Revisor;

  Sammanfattning : En revisors huvudsakliga arbetsuppgifter består av att granska bolagets räkenskaper och gerådgivning inom revisionens område. I ett led att stärka revisorns brottsförebyggande rollskrevs lagstiftningen om i slutet på förra seklet. LÄS MER

 2. 2. The responsibility to protect - A foundation for making exceptions to the general prohibition on the use of force?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Lindersköld; [2019]
  Nyckelord :The responsibility to protect; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2001 publicerade den Internationella Kommission för Intervention och Statssuveränitet (ICISS) en rapport om den så kallade doktrinen om skyldigheten att skydda (responsibility to protect, R2P). Enligt kommissionen innebär doktrinen att det internationella samfundet genom FN har en skyldighet att ingripa i situationer då människor utsätts för grova brott mot mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Cykelplaner i Stockholms län : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sven-Åke Yashar Khezri Kraim; [2019]
  Nyckelord :Cykel; Cykelplan; Hållbar infrastruktur; Miljö;

  Sammanfattning : Cykelandelen i landet har historiskt varit betydligt högre, men i och med miljöfrågans ökande popularitet och tidskritiska natur har intresset återigen väckts för detta klimatsmarta transportmedel. Sedan början av 2000-talet har det börjat planeras för cyklande i form av specifika cykelplaneringsdokument, s.k. cykelplaner. LÄS MER

 4. 4. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 5. 5. Insider med rätt att handla : Innebär emittenters möjlighet att dröja med offentliggörande av finansiell rapport att handelsförbudet kringgås?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Victor Aronsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER