Sökning: "rapport juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden rapport juridik.

 1. 1. Cykelplaner i Stockholms län : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sven-Åke Yashar Khezri Kraim; [2019]
  Nyckelord :Cykel; Cykelplan; Hållbar infrastruktur; Miljö;

  Sammanfattning : Cykelandelen i landet har historiskt varit betydligt högre, men i och med miljöfrågans ökande popularitet och tidskritiska natur har intresset återigen väckts för detta klimatsmarta transportmedel. Sedan början av 2000-talet har det börjat planeras för cyklande i form av specifika cykelplaneringsdokument, s.k. cykelplaner. LÄS MER

 2. 2. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 3. 3. Insider med rätt att handla : Innebär emittenters möjlighet att dröja med offentliggörande av finansiell rapport att handelsförbudet kringgås?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Victor Aronsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. KRAVBILD FÖR AUTOMATISK SLÄCKSYSTEM -SPRINKLER

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Candy Yau; [2017]
  Nyckelord :Sprinkler; Automatic sprinkler system; Authority requirements; Insurance company; Jurisprudence; Technology; Sprinkler; Sprinklersystem; Automatiskt släcksystem; Myndighetskrav; Regelverk; Boverket; Försäkringsbolag; Juridik; Teknik;

  Sammanfattning : Myndighetskraven som ställs på tekniska egenskaper vid uppförande av byggnader uppdaterasårligen och blir alltmer skarpare. I Boverkets byggregler 19 infördes automatiskt släcksystem somföreskriftskrav. Tidigare tillämpades de endast under allmänna råd. LÄS MER

 5. 5. Teckenekonomi på HVB : Om teckenekonomi som metod för att förändra beteenden hos barn och ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Christer Persson; Petter Filipsson; [2013]
  Nyckelord :token economy; HVB; reinforcement; punishment; education; teckenekonomi; HVB; förstärkning; bestraffning; utbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning       I Socialstyrelsens rapport Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende       framkommer att det, applicerat på svenska förhållanden, inte finns några vetenskapliga       stöd för huruvida teckenekonomin är effektiv som behandling samt att det inte finns några       vetenskapliga stöd till att teckenekonomin skulle ha önskad effekt. Denna studie avser att       undersöka hur behandlingsansvariga på HVB förklarar arbetet med och upplever effekterna av       teckenekonomi som metod för att förändra beteenden hos barn och ungdomar som inte har fyllt 18 år. LÄS MER