Sökning: "rapport konflikt"

Visar resultat 16 - 20 av 28 uppsatser innehållade orden rapport konflikt.

 1. 16. Konflikten mellan bevarandekrav och tilläggsisolering : The conflict between conservation requirements and additional insulation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Maria Wickström; Taimi Zahharov; [2013]
  Nyckelord :increased energy requirements for buildings; energieffektivisering; flerbostadshus; bevarandekrav;

  Sammanfattning : Sweden has formulated ambitious energy goals which signify that by year 2050 the energy usage should be halved. One of the objectives is the reduction of energy usage by 20% by year 2020 and that it should be compared to the usage of energy from 1995. LÄS MER

 2. 17. Tryggt eller otryggt? En undersökning av en offentlig plats i Karlshamn.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Kettil Svensson; [2012]
  Nyckelord :Fysisk planering; Social hållbarhet; Trygghet;

  Sammanfattning : Sammanfattning I detta examensarbete ska jag behandla ämnet trygghet respektive otrygghet och studera vad som kan göras genom fysisk planering för att skapa ökad trygghet på en offentlig plats i Karlshamn. En allmän plats kan definieras som ett område med fritt tillträde för allmän användning. LÄS MER

 3. 18. Intervention kontra Statssuveränitet : "Responsibility to Protect" - En studie av principens nyttjande vid interventionen i Libyen 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Dan Johansson; [2012]
  Nyckelord :The Responsibility to Protect; Intervention; State Sovereignty; Libya; The Responsibility to Protect; Intervention; Statssuveränitet; Libyen;

  Sammanfattning : Sedan andra världskrigets slut har internationell debatt förekommit angående hur internationellt bemötande bör ske då en främmande befolkning utsätts för våld och övergrepp av dess egen statsledning. Ofta har inom ramen för denna debatt normen om icke-intervention kommit att ställas mot ett globalt förespråkande av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 19. En studie av SVT Rapports utrikesnyheters förmedlade världsbild

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Elisabet Åberg; [2011]
  Nyckelord :Public service; utrikesnyheter; nyhetsvärdering; tv; SVT; Rapport; världsdelar; källor; semiotik; kvalitativ innehållsanalys; kodschema; denotation; konnotation; kvantitativ Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken världsbild SVT Rapport förmedlar. Frågeställningarna somuppsatsen tar upp är följande; Vilka världsdelar syns? Vad handlar nyheterna om? Vem uttalar sig? Hur framställs människor och deras samhällsklimat?   För att försöka besvara dessa frågor används en kombination av kvantitativ och kvalitativmetod. LÄS MER

 5. 20. Bildens planering - Bildlärares tankar och motiveringar av det egna planeringsarbetet sett i ett tidsperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Tim Hallin; Charlie Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Bild; Planering; Styrdokument; Tradition; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Med detta arbete ämnar vi undersöka vad som ligger till grund för bildlärares planeringsarbete. Under vår verksamhetsförlagda tid, genom erfarenheter under utbildningens gång och i den rådande samhällsdebatten kring skolan tycker vi oss ha mött en konflikt mellan bildundervisning och kursplanens mål. LÄS MER