Sökning: "rapport konflikt"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade orden rapport konflikt.

 1. 6. Improving work conditions formanufacturing workers : A study at a module house manufacturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Christina Trång; [2017]
  Nyckelord :Work environment; ergonomics; workstation layout; user involvement; Arbetsmiljö; ergonomi; arbetsstationslayout; användarmedverkan;

  Sammanfattning : This thesis is the final component of the Master of Science degree within Industrial design engineering at Luleå University of Technology. The purpose of the project was to analyze an issue and developing a conceptual solution based on scientific knowledge within the field. LÄS MER

 2. 7. Certifiering och konkurrens - Kan avtal om certifiering vara konkurrensbegränsande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :konkurrensrätt; certifiering; certifikat; standardisering; standard; konkurrens; kvalitetsmärke; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Certifying products with the purpose to better position products on the market is common. To distinguishing certification from standardization and labeling of products is difficult. There is no uniform definition of certification. LÄS MER

 3. 8. Responsibility to Protect - Betydelsen av ansvaret att återuppbygga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2001 publicerade The International Commission on Intervention and State Sovereignty en rapport på ämnet humanitär intervention. Rapporten kom inte bara att omdefiniera den internationella principen om staters suveränitet, utan kom också att skapa en princip om Responsibility to Protect. LÄS MER

 4. 9. Två olika yrken - ett gemensamt mål : En studie i relationen mellan arkitekten och konstruktören

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Magnus Edström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det finns indikationer på att samarbetet mellan konstruktörer och arkitekter inte ska vara bra. Tidigare studier har gjorts inom ämnet och en av dem tittar tillbaka på hur relationen såg ut på under 20-talet respektive 60-talet. LÄS MER

 5. 10. Samer i Sveriges största nyhetsprogram : Hur den samiska minoriteten gestaltas i Rapport 1980-2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Solveig Brattström; Erik Lejdelin; [2014]
  Nyckelord :samer; konflikt; gestaltning; Rapport; nyhetsvärdering; minoriteter;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka hur den samiska minoriteten har gestaltats i Rapport mellan åren 1980 och 2014. Utöver det syftar studien till att ta reda på om gestaltningen är konfliktorienterad. LÄS MER