Sökning: "rapport lean production"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden rapport lean production.

 1. 1. Intern och vertikal logistik inom projektet Björnflokan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Forsström; Tobias Lundin; Anton Thorin; [2021]
  Nyckelord :bygglogistik; effektivisering; intern logistik; lean; slöseri; standardisering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har under senare år utvecklat logistiken, detta för att konkurrensen på marknaden blivit hårdare och därmed har marginalerna minskat. Denna rapport granskar internlogistisken på projekt Björnflokan i Borås. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av ett tillverkande företags produktionsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alma Evebring; Evelina Jardelid; [2021]
  Nyckelord :värdeflödesanalys; optimering; lean; flaskhals;

  Sammanfattning : Konkurrensen ökar bland företag och därmed spelar ledtiden en allt viktigare roll. För att kunna reducera ledtiden och erbjuda en hög leveransförmåga samt behålla konkurrensfördelar kan aktiviteter behöva identifieras som inte tillför värde till processen. Detta görs fördelaktigt genom att först identifiera ett företags flaskhalsar. LÄS MER

 3. 3. Exploring Lean Practices in Commercial Construction Projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ahmad Shakarchi; Daniel Fadhil; [2021]
  Nyckelord :Lean construction; lean practices; commercial construction; production planning and control; planning and control practices; Lean byggproduktion; leanverktyg; kommersiellt byggande; planering och styrning av bygg; planering- och styrningsverktyg;

  Sammanfattning : Lean construction is often suggested as way of enhancing the productivity of the construction industry. There are no clear definitions of lean construction, but it is often referred to as a construction management philosophy that aims to minimize waste and maximise customer value. LÄS MER

 4. 4. Hur kriser påverkar svenska industriföretag : En studie med avseende på globalisering, automatisering och standardisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Dunström; Petter Falkenstrand; Daniel Gröttheim; [2020]
  Nyckelord :Crises; Globalization; Automation; Standardization; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban; Kriser; Globalisering; Automatisering; Standardisering; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban.;

  Sammanfattning : Med inspiration av rådande Coronakris analyserar denna rapport de kriser som påverkat svensk industri under de senaste tre decennierna med avseende på tre perspektiv: globalisering, automatisering och standardisering. En generell definition av en kris ges som grund för rapporten; det är plötsliga och snabba förändringar som bidrar till ett oförutsägbart händelseförlopp som inte sällan hamnar utom kontroll. LÄS MER

 5. 5. Layoututformning och introduktion av 5S på en produktionsverksamhet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haidar Baker; Fadhil Carlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på företaget Catscreen AB. Rapporten är en del av kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH Södertälje. LÄS MER