Sökning: "rapport logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden rapport logistik.

 1. 1. A study of methods to synchronize different sensors between two smartphones

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :John Abdulnoor; Ramy Gawriyeh; [2021]
  Nyckelord :Sensors; android; smartphones; synchronization; internal clocks; Cristian’s algorithm; Marzullo’s algorithm; round-trip time; Wi-Fi Direct; Sensorer; android; smartphones; synkronisering; interna klockor; Cristians algoritm; Marzullos algoritm; round-trip time; Wi-Fi Direct;

  Sammanfattning : Obtaining data simultaneously from different sensors located on different mobile devices can be useful for applications such as sports and medicine. In order for the data from the different sensors to be combined for analysis, the mobile devices need to be time synchronized first. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Test Case Selection using Machine Learning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niklas Höstklint; Jesper Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Testing code is a vital part at any software producing company, to ensure no faulty code slips through that could have detrimental consequences.  At Ericsson, testing code before publishing is a very costly process which can take several hours. Currently, every single test is run for all submitted code. LÄS MER

 3. 3. Maskininlärning för automatisk extrahering av citat från recensioner : Med användning av BERT, Inter-Sentence Transformer och artificiella neuronnätverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Clara Hällgren; Alexander Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; BERT; ATS; Automatic Text Summary; Extractive Summary; Inter-Sentence Transformer; Artificial Neural Network.; Maskininlärning; BERT; ATS; automatisk textsummering; extraktiv summering; Inter-Sentence Transformer; artificiella neuronnät.;

  Sammanfattning : Att manuellt välja en eller flera meningar ur en filmrecension att använda som citat kan vara en tidskrävande uppgift. Denna rapport utvärderar övervakade maskininlärningsmodeller för att skapa en prototyp som automatiskt kan välja lämpliga citat ur recensioner. LÄS MER

 4. 4. Webbapplikationssäkerhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Eklund Kavtaradze; [2021]
  Nyckelord :Oauth2.0; security; authorization; passwords; JWT; Oauth2.0; säkerhet; autentisering; lösenord; JWT;

  Sammanfattning : Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. LÄS MER

 5. 5. Modernisering av mjukvaruarkitektur för äldre mjukvarusystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Farah Saffo; Basma Saeed; [2021]
  Nyckelord :Legacy system; system architecture; software architecture; monolith; SOA; REST; micro services; re-architecting; refactorization; system replacement; Äldre system; systemarkitektur; mjukvaruarkitektur; monolit; SOA; REST; mikro-tjänster; re-architecting; refaktorisering; systemersättning;

  Sammanfattning : Flera företag använder sig än idag av mjukvarusystem som är uppbyggda med äldre mjukvaruarkitektur som den monolitiska. Ett av dessa företag är Consid vars personalsystem är uppbyggt med det utdaterade ramverket klassisk ASP och där användargränssnitt samt logik kan direkt kommunicera med varandra. LÄS MER