Sökning: "rapport modell c"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden rapport modell c.

 1. 1. OPC UA Field eXchange Prototyping : Enabling decentralized communication using Publish/Subscribe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Samuel Andreasson; Jesper Palmér; [2021]
  Nyckelord :Publish Subscribe; PubSub; FLC; FX; OPC; UA; OPC UA; industrial protocol; IIoT; interoperability; open-source; open62541;

  Sammanfattning : Open Platform Communication Unified Architecture, or OPC UA, is a world-leading communication protocol specializing in unifying and automating production systems communication. In 2018 the OPC Foundation, an industrial consortium, started the OPC UA Field eXchange initiative to develop the current protocol to extend the reach of the communication down to field level devices like sensors and actuators. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 3. 3. En implementation av GraphQL i .NET Framework med inslag av en jämförelse mot REST API

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Bergius; Philip Ranhult; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; REST API; .NET Framework; C#;

  Sammanfattning : Inom denna rapport så kommer det gås igenom vilka tekniker och metoder som har används för att skapa en implementation en ny sorts webbaserat API. Det nya API't heter GraphQL och upfyller samma syfte som det mer traditionella REST API som används mycket utav företag och organisationer i dagsläget. LÄS MER

 4. 4. Experimental study of the temperature profile in an iron ore pellet during reduction using hydrogen gas

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Julia Brännberg Fogelström; [2020]
  Nyckelord :Iron ore; Iron oxide; Hematite pellet; Hydrogen reduction; Reduction; Intraparticle temperature; Temperature effect; Temperature profile; Järnmalm; Järnoxid; Hematitpellet; Vätgasreduktion; Reduktion; Invändig temperatur; Temperatureffekt; Temperaturprofil;

  Sammanfattning : We are facing an important challenge, to reduce the greenhouse gas emissions to make sure that we limit global warming to 2 °C, preferably 1.5 °C. Drastic changes and developing new methods may be our only chance to keep global warming under 1.5 °C. LÄS MER

 5. 5. Adderade råmaterial för produktion av biokol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johan Qviström; [2019]
  Nyckelord :Biokol; biomassa; pyrolys;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker ett antal biomassors lämplighet att användas vid tillverkning av biokolgenom långsam pyrolys. Detta har genomförts med hjälp av en litteraturstudie inklusive fallstudierför alla undersökta biomassor och det resulterade i två modeller. LÄS MER