Sökning: "rapport tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden rapport tillverkning.

 1. 1. Vilket gräs är grönare? En litteraturöversikt kring nytillverkade och begagnade personbilars totala klimatpåverkan för olika drivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jimmy Chaundy; Niklas Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har generellt ett behov av att transportera sig. I Sverige sker en betydande del av dessa med bil. För sträckor som är orimligt långa för gång och cykling bortom kollektivtrafiksnätet kommer behovet av bil att kvarstå. Transport med samtliga typer av dagens bilar har dock betydande klimatpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Vibration damping of alpine skis with implemented Flow Motion Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :John Palmborg; Hampus Söderman; [2019]
  Nyckelord :alpine skiing; damping; race plate; vibrations; alpin skidåkning; dämpning; raceplatta; vibrationer;

  Sammanfattning : Flow Motion Technology AB has previously developed a technology to improve hockey skates and inlines. The technology called Flow Motion Technology (FMT) is utilizing the smooth and effective rolling motion of a human footstep, and has proven to be very successful after implementation in both hockey skates and inlines. LÄS MER

 3. 3. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Waterproof packing for urban outdoor : Development of two waterproof backpacks intended for daily bike commute, urban strolls and travel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Winnberg; [2019]
  Nyckelord :Product design; industrial design; waterproof; urban outdoor; backpack; commuting; Produktdesign; industriell design; vattentät; urban outdoor; ryggsäck; pendling;

  Sammanfattning : Everyday, lots of people use some sort of bag to carry their daily equipment around, whether it is between home and work or any typ of spare time activity. This report covers a Master Thesis project in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. The thesis concerns the development of two waterproof backpacks. LÄS MER

 5. 5. Robotic Arm controlled by Arm Movements

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Miko Nore; Caspar Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Robotic arm; Remote Control; Wireless.; Mekatronik; Robotarm; Fjärrstyrning; Trådlös.;

  Sammanfattning : In recent decades human workers in manufacturing and overall industry have largely been replaced with robots and automated machines, but there are still plenty of tasks where human cognition is necessary. This paper presents the development of a wireless robotic arm controlled by a human arm, allowing both for the combination of a robotic arms strength to be combined with a humans cognition, and also for a human to execute dynamic tasks without being present. LÄS MER