Sökning: "rasbiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet rasbiologi.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Öppnandet av Statens institut för rasbiologi 1922 : Vägen mot tvångssteriliseringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Dreydel; [2019]
  Nyckelord :rasbiologi; Herman Lundborg; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1922 öppnade det Statliga rasbiologiska institutet i Uppsala. Institutet var det första av sitt slag i världen, men kom att bli en mellanhand för den rasbiologiska gemenskapen och fler institut växte fram runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. För folket, för framtiden : En studie om debatten i riksdagen och medias skildring av införandet av Rasbiologiska institutet 1921

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emmy Petersson; [2017]
  Nyckelord :Statens institut för rasbiologi; Sverige; Mellankrigstiden; politisk historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates the debate in the Swedish parliament (Riksdag) and the depiction of the newspapers at the time of the imposition of the Swedish state institute of racial biology in 1921. The thesis also aims to investigate what arguments were used for and against the institute and if the depictions of the newspapers were any different depending of their political standpoints. LÄS MER

 4. 4. Att ställa ut folk : Rasbiologi på Stockholmsutställningen 1930

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Wendt; [2017]
  Nyckelord :museologi; Stockholmsutställningen; Stockholmsutställningen 1930; Svea Rike; Stockholm; 1930; Herman Lundborg; rasbiologi; rashygien; folkhemmet; queerteori; funktionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från fri folkförflyttning till restriktiv skyddslagstiftning - en rättshistorisk studie av motiven bakom utlänningslagstiftningen under 1920- och 1930-talen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonatan Macznik; [2014]
  Nyckelord :migration; invandring; asyl; rasbiologi; asylrätt; rättshistoria; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att människor, under tvång eller utifrån fri vilja, lämnat sina hem för att söka en bättre boplats har alltid varit en del av den mänskliga historien. Den här uppsatsen belyser hur den svenska lagstiftaren såg på invandring till Sverige på 1920- och 1930-talen. LÄS MER