Sökning: "rasbiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet rasbiologi.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Öppnandet av Statens institut för rasbiologi 1922 : Vägen mot tvångssteriliseringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Dreydel; [2019]
  Nyckelord :rasbiologi; Herman Lundborg; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1922 öppnade det Statliga rasbiologiska institutet i Uppsala. Institutet var det första av sitt slag i världen, men kom att bli en mellanhand för den rasbiologiska gemenskapen och fler institut växte fram runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. Den cirkulerande raskunskapen : interaktionen mellan rasbiologiska institutet och allmänheten 1922-1935, sedd ur ett kunskapshistoriskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Måns Ahlstedt Åberg; [2019]
  Nyckelord :history of knowledge; circulation of knowledge; professional non-professional actors; interaction; eugenics; Statens institut för rasbiologi the State’s Institute for Race Biology ; the Stockholm Exhibition of 1930; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In recent years, history of knowledge has been established as a new theoretical field in the study of history. An important perspective in this field is the theory of circulation of knowledge, according to which knowledge should be studied through its movement between different spheres in society – movement that, furthermore, contributes to changing this knowledge. LÄS MER

 4. 4. För folket, för framtiden : En studie om debatten i riksdagen och medias skildring av införandet av Rasbiologiska institutet 1921

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emmy Petersson; [2017]
  Nyckelord :Statens institut för rasbiologi; Sverige; Mellankrigstiden; politisk historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates the debate in the Swedish parliament (Riksdag) and the depiction of the newspapers at the time of the imposition of the Swedish state institute of racial biology in 1921. The thesis also aims to investigate what arguments were used for and against the institute and if the depictions of the newspapers were any different depending of their political standpoints. LÄS MER

 5. 5. Att ställa ut folk : Rasbiologi på Stockholmsutställningen 1930

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Wendt; [2017]
  Nyckelord :museologi; Stockholmsutställningen; Stockholmsutställningen 1930; Svea Rike; Stockholm; 1930; Herman Lundborg; rasbiologi; rashygien; folkhemmet; queerteori; funktionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER