Sökning: "rasbiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet rasbiologi.

 1. 1. Från rasbiologi till rekordår – en dekonstruktion av fyra svenska myndighetsdiskurser om romer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nils-Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Romer; myndighetsdiskurser; dekonstruktion; minoritet; essentialism; modernisering; intertextualitet; explicit dikotomi; implicit dikotomi; välfärdsstat;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks svenska myndigheters föreställningar om den romska minoriteten under tidsperioden 1923–1966. Genom att analysera fyra olika myndighetsdiskurser (1923, 1944, 1956 och 1966) har jag undersökt myndigheters konstruktioner av den romska minoriteten i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Samtidighetens villkor : Den kulturhierarkiska modellen i Samefolkets egen tidning 1918-1945

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Johan Kihlert; [2020]
  Nyckelord :Samefolkets egen tidning; Torkel Tomasson; Gustav Park; Johannes Fabian; Walter D. Mignolo; rasbiologi; naturfolk; kulturfolk;

  Sammanfattning : Narratives of extinction surrounding “primitive” peoples have long been a subject of historical study. There is however a gap with regards to researching the response of the so called “primitive” peoples themselves. LÄS MER

 3. 3. En nykter syn på rasbiologin : Hur den svenska nykterhetsrörelsen under tidigt 1900-tal använde rasbiologin för att propagera för sin sak

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Forsström; [2020]
  Nyckelord :rasbiologi; rashygien; nykterhet; nykterhetsrörelsen;

  Sammanfattning : Nykterhetsrörelsen nyttjade rasbiologin i sin argumentation under 1900-talets första årtionden. Det fanns kopplingar mellan nykterhetsrörelsen, politiken och vetenskapen. Rasbiologin var allmänt accepterad som vetenskap. Flera av rön pekade på faror med att nyttja alkohol. LÄS MER

 4. 4. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 5. 5. Öppnandet av Statens institut för rasbiologi 1922 : Vägen mot tvångssteriliseringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Dreydel; [2019]
  Nyckelord :rasbiologi; Herman Lundborg; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1922 öppnade det Statliga rasbiologiska institutet i Uppsala. Institutet var det första av sitt slag i världen, men kom att bli en mellanhand för den rasbiologiska gemenskapen och fler institut växte fram runt om i världen. LÄS MER