Sökning: "rashed"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet rashed.

 1. 1. Hållbar Utveckling i socialisationsinnehåll-Följer du med? : Följemeningsanalys i två läromedel i företagsekonomi 1 med fokus på innovation, entreprenörskap och företaget i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Chra Ali Rashed; [2022]
  Nyckelord :Gymnasielärare; företagsekonomi; innovation; sustainability; hållbar redovisning; läromedelsanalys; följemening;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Enabling Java Software Developers to use ATCG tools by demonstrating the tools that exist today, their usefulness, and effectiveness

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :RASHED QAZIZADA; [2021]
  Nyckelord :Automated Test Case Generation; ATCG; ATG; Java Software Testing; Java Testing Tools; Test case generation; Object-Oriented software testing tools; open source tools; Mutation Testing; Mutation Score; Automated Tools; Test Suite;

  Sammanfattning : The software industry is expanding at a rapid rate. To keep up with the fast-growing and ever-changing technologies, it has become necessary to produce high-quality software in a short time and at an affordable cost. LÄS MER

 3. 3. HALMBALSHUS – EN STUDIE MED FOKUS PÅ FUKTPROBLEM : Begränsning av fuktlasten med hjälp av fallstudier utförda i Wufi

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Assad Rashed; [2021]
  Nyckelord :Halmbalshus; Wufi; Fukt; RF; Mögelindex; Halm;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to create substrates that can contribute to more moisture-proof straw bale constructions through simulations in Wufi Pro. The aim was to simulate different cases with incremental variations of different parameters and to investigate the moisture significance of the parameters. LÄS MER

 4. 4. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims: Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 5. 5. Design and construction of a portable wireless module

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Lauk Rashed; [2020]
  Nyckelord :PCB design; wireless; PCB; bluetooth; portable; battery; schematic; design;

  Sammanfattning : In this thesis, a wireless module in form of a portable peripheral printed circuit board that can connect to a master device, periodically sending values from a sensor, has been developed to the company Biotage. A literature study has been made on antennas and PCB-design for high frequency applications and a prototype has been designed through CAD software. LÄS MER