Sökning: "rasism i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden rasism i Sverige.

 1. 1. En exkluderande europeisk identitet? Upplevelser av bemötande och föreställningar om europeisk identitet, bland personer uppvuxna i Sverige med utomeuropeisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Gustafsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :exkludering; rasism; migration; kristendom; islam; Islamofobi; etnicitet; Europeisk identitet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how people that have grown up in Sweden with non- European parents (also known as “the 2nd generation of immigrants) perceive their possibilities to fulfil notions of European identity, while also exploring if there are any differences between ethnic groups regarding their possibilities to fulfil such notions. To answer these questions qualitative interviews have been conducted with people from different ethnic groups. LÄS MER

 2. 2. Utbildning och den inre konversationen. En intervjustudie ,ed utlandsfödda elever i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Björkgren; [2023-06-08]
  Nyckelord :Sociologi; agens; den inre konversationen; utbildning; demokrati;

  Sammanfattning : I den svenska skolans läroplan fastslås att utbildningen ska vila på demokratins grund och att utbildningen ska bidra till alla elevers utveckling och likvärdiga samhällsdeltagande. På så sätt kan sägas att skolan har en utjämnande funktion som syftar till att motverka ojämlikhet. LÄS MER

 3. 3. Jag känner mig inte jättesvensk i Sverige : En intervjustudie om afrosvenska individers upplevelser av rasism i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Adam Persson; [2023]
  Nyckelord :race; racism; intersectionality; swedish exceptionalism;

  Sammanfattning : Sweden has a prominent black community consisting of over 300 000 people which are referred to in this essay as afro-swedes. Studies on afro-swedes have increased significantly in the last decade. However, further studies on afro-swedes need to be made in order to better understand the racism they face and endure in their daily lives. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars och rektorers uppfattningar kring flyktingelevers inkludering i den svenska skolan.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Georgia Makri; [2023]
  Nyckelord :fenomenologi; flyktingelever; föräldrar; inkludering; mellanrumsteori; rektorer;

  Sammanfattning : Detta arbete är en fenomenologisk studie som fokuserar på inkludering av elever som har kommit till Sverige som flyktingar. Syftet med studien är att ta reda på föräldrars och rektorers uppfattningar kring flyktingelevers inkludering i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 5. “hur ska du kunna vara dig själv om din omgivning ändå inte ser dig som den du är?” : En kvalitativ studie om adopterades identitetsprocess i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shajan Bakir; Sandra Svensson; [2023]
  Nyckelord :adoption; identitet; symbolisk interaktionism; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka internationellt adopterade individers erfarenheter av adoption i Sverige och lyfta fram deras identitetsprocess. Studien bidrar till ökad förståelse för hur det är att vara internationellt adopterad i Sverige, vilket är avgörande för att utveckla och förbättra adopterades möjligheter att få adekvat stöd. LÄS MER