Sökning: "rasismen"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet rasismen.

 1. 1. Vad säger montern? : Om monterdesignens kommunikativa kraft i en informationsintensiv mässmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Annie Lund; [2019]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; mässor; monterdesign;

  Sammanfattning : Stiftelsen Expo arbetar med journalistik och utbildning för visionen ett samhälle där rasistiska idéer saknar inflytande. Expo ska ställa ut på Bokmässan 2019 med budskapet vi utmanar rasismen genom granskande journalistik och kunskapsspridning. LÄS MER

 2. 2. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER

 3. 3. Främlingsfientlighet i gymnasieskolan : Ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monika Cosic; Anton Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; diskursanalys; postkolonialism; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i svensk gymnasieskola för diskursen kring främlingsfientlighet och rasism samt hur de ser på skolans förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. Vi har samlat in vår data genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Frihet över Heder:En post-strukturell diskursanalys av den mediala debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Baig; Ludvig Olanders; [2018]
  Nyckelord :Heder; Media; Post-strukturalism; Hegemoni; Intersektionalitet; Problemrepresentation; Islamofobi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersvåld är ett omtvistat och känsligt ämne på den politiska dagordningen i Sverige. Förhållningssättet gentemot problematiken delar den feministiska och antirasistiska rörelsen som, å ena sidan värnar etniska gruppers rättigheter och emancipation, men som å andra sidan inte vill underblåsa den tilltagande nationalismen och rasismen. LÄS MER

 5. 5. El hombre blanco de piel negra : Los ideales y estructuras coloniales en Herencia de bindendee de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :kolonial; postkolonial; Ekvatorialguinea; litteratur; färg; Fanon; Bhabha; Colonial; Poscolonial; Guinea Ecuatorial; Literatura; Color; Fanon; Bhabha;

  Sammanfattning : Vivimos en un mundo poscolonial pero las estructuras antiguas sique siendo presentes, especialmente en continentes como África y en países como Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española en África. El objetivo con nuestro estudio es analizar los ideales coloniales en la novela Herencia de bindendee de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono con un enfoco en el racismo y como la autora ha retratado la situación poscolonial en Guinea Ecuatorial. LÄS MER