Sökning: "raspberry pi examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden raspberry pi examensarbete.

 1. 1. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 2. 2. Real-time noise event detection using a general exceedance algorithm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Oscar Lundin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With urbanization being a global trend, more and more people are finding them- selves living in close proximity to each other. This results in an increase of noise levels due to both the people and the increase of traffic in these areas. Health is- sues as a result of the increased sound levels have become a concern for the cities and governments. LÄS MER

 3. 3. Tuggmaskin för test av dentala konstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Aron Teljemo; [2019]
  Nyckelord :Chewing machine; Tuggmaskin;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att utveckla en testrigg för dentala implantat. Uppdraget kom från Institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Beställare efterfrågade en testrigg som kunde testa hållfastheten i ett koncept där en tandbro installeras på två implantat istället för fyra. LÄS MER

 4. 4. Optical Inspection for Soldering Fault Detection in a PCB Assembly using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Bilal Akhtar; [2019]
  Nyckelord :Automatic Optical Inspection; Deep Learning; Convolutional Neural Networks; Object Detection; Soldering Bridge Fault; YOLO; Optimization; Automatisk optisk inspektion; Djup lärning; Konvolutional Neural Network; Objektdetektion; Lödbronfel; YOLO; Optimering;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Network (CNN) has been established as a powerful toolto automate various computer vision tasks without requiring any aprioriknowledge. Printed Circuit Board (PCB) manufacturers want to improve theirproduct quality by employing vision based automatic optical inspection (AOI)systems at PCB assembly manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Digital Dental Mirror : En prototyp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Edlir Pllashniku; Zolal Stanikzai; [2019]
  Nyckelord :Raspberry pi; Digitalisering; Munspegel;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en prototyp av digitaliserad munspegel framtagits. Användning av Raspberry Pi ökar kontinuerligt i världen vid olika projekt och applikationer eftersom Raspberry Pi är en mikrodator som är tillräckligt kraftfull, smidig och billig med oerhört stort stöd. Ett användningsområde för Raspberry Pi är hälsovården. LÄS MER