Sökning: "raspberry pi"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden raspberry pi.

 1. 1. En digital träningstavla för postoperativ vård

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Arvid Nilsson; Joakim Stoor; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Postoperativ motion påskyndar läkeprocessen och därför uppmuntras patienter på Tema Cancer, Urologen, på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) att motionera med hjälp av dagliga mål. För att följa upp träningen används en whiteboard som visar mål och framsteg, men verktygets otymplighet gör att de önskar en mer flexibel digital lösning. LÄS MER

 2. 2. Counting Cars and Determining the Vacancy of a Parking Lotusing Neural Networks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Holmström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A lot of time, energy and money is being wasted when people are trying tond a parking lot. These elements could be reduced if the driver is provided vacancy information of a parking lot beforehand. LÄS MER

 3. 3. The fog-unit : Evaluation of the fog-unit’s effect on network performance

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Rasmus Holm; [2018]
  Nyckelord :Fog-computing; fog-unit; MQTT; CoAP; Raspberry Pi; Python;

  Sammanfattning : Today at various locations and factories we have a lot of sensors and actuators that interact with each other and a control-unit. The control-unit is in most cases a cloud-based solution. This is in most cases a good solution. LÄS MER

 4. 4. Connect Four Robot : Implementation of AI-strategies in a Connect Four robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :LISELOTT HULTROS; XIYAO SONG; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Connect four is a two player game in which the players take turns placing discs in i a 6x7 grid. Each player has discs in their own specific color. Their aim is to get four of their own discs in a horizontal, vertical, or diagonal alignment. While doing so they have to prevent their opponent from getting four of their discs in a row. LÄS MER

 5. 5. Algometer : Instrument för mätning och dokumentation av smärttrösklar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hamza Kadhum; [2018]
  Nyckelord :Mätinstrument; Smärttrösklar; Instrumentförstärkare; Kraftgivare; Användargränssnitt; Raspberry Pi; Wheatstone-brygga.;

  Sammanfattning : Arbetet är baserat på utveckling av mätinstrumentet Algometer som används för att mäta smärttrösklar hos individer. Mätinstrumentet är baserat på enkortsdatorn Raspberry Pi och en kraftgivare som mäter tillämpad tryck. Raspberry Pi hanterar algoritmer för återkoppling, mätresultatdokumentation samt användargränssnitt. LÄS MER