Sökning: "raspberry pi"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden raspberry pi.

 1. 1. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 2. 2. High-speed Image Capture and Cone Detection Using a Raspberry Pi and Camera Module: A Design Science Approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Justinas Stirbys; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to provide a highspeedimage capturing and cone detection algorithm using lowcostdevices, such as a Raspberry Pi and Pi NoIR V2 cameramodule. Little research focuses on high-speed, low-cost imageprocessing. Most existing literature aimed at achieving a highFPS, use expensive tools, such as LiDARs or high-speed cameras. LÄS MER

 3. 3. Saving resources through smart farming : An IoT experiment study

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Susanne Jonarv Hultgren; Philip Tennevall; [2019]
  Nyckelord :Internet Of Things IoT ; Agriculture; Raspberry Pi; Sensors;

  Sammanfattning : Context: Smart farming, agritech, is growing in popularity and is starting to develop rapidly with some already existing technology that is implemented in agriculture for both industrial and private use. Objectives: The goal of this thesis is to investigate the benefits and issues with implementing technology in agriculture, agritech. LÄS MER

 4. 4. LiDAR som analysverktyg vid brunnsinspektion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Malkolm Ekvall; [2019]
  Nyckelord :LIDAR; point cloud; 3D; LiDAR; punktmoln; 3D;

  Sammanfattning : Användning av LiDAR (Light Detection and Ranging) för inspektion av gatubrunnar är ett rätt så outforskat område.Det här examensarbetet förklarar grunderna av LiDAR och undersöker möjliga användningsområden för LiDAR vid analys och inspektion av gatubrunnar. LÄS MER

 5. 5. A Comparative Study of Facial Recognition Techniques : With focus on low computational power

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Timmy Schenkel; Oliver Ringhage; Nicklas Branding; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Facial Recognition; Low Computational Power;

  Sammanfattning : Facial recognition is an increasingly popular security measure in scenarios with low computational power, such as phones and Raspberry Pi’s. There are many facial recognition techniques available. The aim is to compare three such techniques in both performance and time metrics. LÄS MER