Sökning: "raspbian"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet raspbian.

 1. 1. Ljudklassificering med Tensorflow och IOT-enheter : En teknisk studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.; Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.;

  Sammanfattning : Artificial Inteligens and machine learning has started to get established as reco- gnizable terms to the general masses in their daily lives. Applications such as voice recognicion and image recognicion are used widely in mobile phones and autonomous systems such as self-drivning cars. LÄS MER

 2. 2. Room management system : Integrating Raspberry Pi with Graph API

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Parnia Parsa; Björn Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Graph API; Microsoft Outlook; Microsoft Exchange; Raspberry Pi; REST; Integration; Authentication; Authorization; User Interface; Python; Internet of Things; Raspbian; Django; Websockets; Booking system; Room managment;

  Sammanfattning : The increase in connectivity and use of “smart” devices offers companies new possibilities to improve their efficiency by using digitalization. For example, booking of meeting rooms have gone from using a paper calendar to electronic booking. LÄS MER

 3. 3. Prestanda och funktionalitetstest av Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Manuela Tesanovic; [2016]
  Nyckelord :webbläsare; raspberry pi;

  Sammanfattning : Användare ställer hela tiden högre krav på att webbläsare ska vara snabba och tillgängliga oavsett på vilken plattform de används på. Detta gäller även för testbäddens projekt där Raspberry Pi testades för framtida användning som en tunn klient. LÄS MER

 4. 4. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 5. 5. Audio streaming on top of 802.11n in an IoT context : An implementation along with a literature study of wireless IoT standards

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Johan Uttermalm; [2016]
  Nyckelord :IoT; Internet of Things; 802.11; Audio streaming; Raspberry Pi;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) is a concept that revolves around ordinary devices that are connected to the internet for extended control and ease of use. Altran, a company dealing in high technology and innovation consultancy, predicts a large growth in business opportunities in the IoT area in the coming years, and therefore wants to invest in knowledge about the Internet of Things. LÄS MER