Sökning: "raspbian"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet raspbian.

 1. 1. Prestanda och funktionalitetstest av Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Manuela Tesanovic; [2016]
  Nyckelord :webbläsare; raspberry pi;

  Sammanfattning : Användare ställer hela tiden högre krav på att webbläsare ska vara snabba och tillgängliga oavsett på vilken plattform de används på. Detta gäller även för testbäddens projekt där Raspberry Pi testades för framtida användning som en tunn klient. LÄS MER

 2. 2. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 3. 3. Audio streaming on top of 802.11n in an IoT context : An implementation along with a literature study of wireless IoT standards

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Johan Uttermalm; [2016]
  Nyckelord :IoT; Internet of Things; 802.11; Audio streaming; Raspberry Pi;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) is a concept that revolves around ordinary devices that are connected to the internet for extended control and ease of use. Altran, a company dealing in high technology and innovation consultancy, predicts a large growth in business opportunities in the IoT area in the coming years, and therefore wants to invest in knowledge about the Internet of Things. LÄS MER

 4. 4. Java jämfört med C#, vilken sorterar snabbast på Raspberry Pi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Christoffer Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Java; C#; C sharp; Raspberry Pi; Raspbian; Benchmark; Microbenchmark; HotSpot; Mono; Linux; sorting algorithms; Java; C#; C sharp; Raspberry Pi; Raspbian; Benchmark; Microbenchmark; HotSpot; Mono; Linux; Sorteringsalgoritmer;

  Sammanfattning : I denna studie skall Java och C# ställas mot varandra och köras på en Raspberry Pi för att se vilken av dem som kan sortera heltalsvektorer snabbast. Som Java-motor kommer Hot-Spot att användas och Mono för C# och de ska sortera vektorer med sorteringsalgoritmer från språkens stödbibliotek och en implementerad algoritm baserad på urvalssortering. LÄS MER

 5. 5. Design av PID-regulator baserad på kommersiell processormodul

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Dennis Hamberg; [2013]
  Nyckelord :PID-controller; Raspberry Pi; PID-regulator; Raspberry Pi;

  Sammanfattning : The idea to develop  a platform for a PID-controller came from the need to control the temperature in  an espresso machine in a more exact way than a thermostat could perform. In discussions with Syntronic AB the idea developed into PID-control for industrial use. LÄS MER