Sökning: "rastaktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet rastaktiviteter.

 1. 1. Fritidslärarens didaktiska arbetssätt för ökad fysisk aktivitet på rasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Holm; Emmeli Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rastaktiviteter; rastverksamhet; fritidslärare; fysiska rörelser; genus; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska metoder för att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I undersökningen läggs särskild vikt vid hur genusperspektivet kan beaktas i det här sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Elevers rastaktiviteter. En jämförelse av elevers fysiska aktivitet på två grundskolor med olika geografiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filippa Hernius; Frida Söderberg; [2019]
  Nyckelord :physical activity;

  Sammanfattning : Hälsa och fysisk aktivitet är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen har lett till att människor är mer stillasittande än någonsin. Under vår utbildning i idrottsvetenskap väcktes nyfikenheten kring barn och ungas rörelse och det är bakgrunden till vårt val av ämne. LÄS MER

 3. 3. Effekter av mer rörelse i skolan : En kvantitativ och uppföljande enkätundersökning på Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i utvalda skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jesper Hall; Fredrik Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stillasittande; rörelseförståelse; rastaktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då stillasittandet hos barn och ungdomar ökar, satsar regeringen pengar i RF:s projekt ”samling för daglig rörelse”. Projektet vill bidra till att öka elevers fysiska aktivitet i skolorna samt utveckla rörelseförståelse utifrån idrottsliga, psykiska, fysiska och sociala förmågor hos eleverna. LÄS MER

 4. 4. MER AV FRIA ELLER STYRDA AKTIVITETER UNDER SKOLRASTEN? : En kvalitativ intervjustudie av elevers och pedagogers uppfattningar om rastaktiviteter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Samuel Harsten; [2019]
  Nyckelord :skola; fritidshem; rastaktiviteter; fri lek; styrd aktivitet.;

  Sammanfattning : För att ta reda på elevers och pedagogers inställning till rastaktiviteter och om de anser att det ska förekomma mer styrd verksamhet under skolrasterna genomfördes denna intervjustudie av 10 personer från en grundskola (3 erfarna pedagoger och 7 elever, årskurs 2-6). Resultatet visar att pedagogerna ansåg att den fördelning mellan fri lek och styrda aktiviteter som idag existerar på skolrasterna är lagom och att barnens utveckling inte ytterligare främjas av någon förändring med mer styrd verksamhet under rasterna. LÄS MER

 5. 5. SKOLKURATORERS UPPLEVELSE AV SOCIALT UTANFÖRSKAP BLAND BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Franzén; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Skola; Skolkurator; Socialt utanförskap; Children; Participation; School; School counselor; Social exclusion;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur skolkuratorer upplever socialt utanförskap bland barn i åldrarna 7–12 år. Det empiriska materialet som ligger till grund för studiens resultat och analys är sex halvstrukturerade intervjuer med skolkuratorer. Materialet har sedan analyserats med hjälp av kodning. LÄS MER