Sökning: "rastverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet rastverksamhet.

 1. 1. Skoldagens fria tid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Magnusson; Matilda Karlsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :rastverksamhet; rastaktivitet; rast; fritid; lek; skolgård; fysisk aktivitet; meningsfull; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi har gjort ett utvecklingsinriktat arbete med aktionsforskning som metod i syfte att förändra och förbättra elevernas raster med hjälp av rastaktiviteter. Detta för att främja meningsskapande, sociala samspel, fysisk aktivitet och på lång sikt även den psykiska hälsan. LÄS MER

 2. 2. VEM ÄGER RASTEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lise-Lott Johåker; Sophia Zettergren; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; infallsvinklar; rastverksamhet; makt; aktörskap;

  Sammanfattning : Många skolor arbetar idag med organiserad rastverksamhet. Trots det finns det inte något skrivet om detta i skolans styrdokument och det är upp till varje skola att utforma denna verksamhet på sitt eget sätt. LÄS MER

 3. 3. Elevers inflytande och delaktighet i rastverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ali Dallachi; Samira Shamon Melin; [2023-10-26]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; rastverksamhet; barndomssociologin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevers inflytande och delaktighet i fritidshemmets rastverksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i fritidslärares perspektiv i fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Inget tjafs och bråk!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Konstantoulas; Daniel Rosenqvist; [2023-10-24]
  Nyckelord :rast; rastverksamhet; praktikgemenskap; allians; ramfaktorer; inneslutning; uteslutning;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att jämföra förutsättningar att bedriva en rastverksamhet som skapar möjligheter för elever att ingå i praktikgemenskaper och allianser. Vi undersöker om synen på rasten som social arena för elever, det pedagogiska uppdraget och förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna. LÄS MER

 5. 5. Organiserad rastverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annie Olsson; Viktoria Weidenborg; [2023-10-24]
  Nyckelord :Organiserad rastverksamhet; rast; konflikter; konflikthantering; delaktighet; trygghet; recess; conflicts;

  Sammanfattning : Raster är en viktig del av elevernas vardag och är något som har funnits i stort sett sedan skolan infördes. Dock är det en del elever som upplever raster som ett jobbigt moment under skoldagen. Raster kan för eleverna vara den bästa stunden på dagen, men för vissa är det den värsta. LÄS MER