Sökning: "rational choice theory"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden rational choice theory.

 1. 1. Gemenskap, individualism och andlighet : Tro och församlingsliv bland unga vuxna i den samtida svenska pingströrelsen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Harald Sand; [2019]
  Nyckelord :Pentecostal; Young Adults; Community; Individualism; Spirituality; Rational Choice Theory;

  Sammanfattning : This thesis studies how young adults in today's Swedish Pentecostal congregations describe their beliefs and their congregational life. The thesis applies a theoretic frame of Rational Choice Theory and compares the results with previous research/adjacent studies close to the field. LÄS MER

 2. 2. Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Lindberg; Josefin Schröder; [2019]
  Nyckelord :rational choice theory; the wage penalty of motherhood.; Humankapitalteori; arbetsmarknad; familjeliv; lön; barn.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. LÄS MER

 3. 3. Biggest Effect on Attrition Among Enlisted U.S Marines : A qualitative field study 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sara Fresker; [2019]
  Nyckelord :United States Marine Corps; Attrition; Reenlistment; Dissatisfaction; Rational Choice; Amerikanska Marinkåren; Militär Separation; Missnöje; Rationellt val;

  Sammanfattning : The military has an important role in peace and development work. Having skilled, experienced and knowledgeable personnel on peace-promoting missions abroad is crucial to ensure the missions success. A consequence of attrition is that military organizations lose valuable skills, experiences and qualities of service members. LÄS MER

 4. 4. Språk och politik – En kvantitativ studie om språkkunskaps påverkan på politiskt deltagande i afrikanska länder

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Fritzon; Tryggve Pederby; [2019]
  Nyckelord :official language; political participation; Africa; regression analysis; rational choice; Ethnologue; Afrobarometer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay studies the effect that proficiency of an official language has on political participation. It is a quantitative study focusing on 36 African countries. Our theory stipulates that a lack of proficiency acts as a cost in a rational choice-model of political participation. LÄS MER

 5. 5. Kvinnodominans på svenska högskolor och universitet? En kvantitativ longitudinell studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carlos Neira; Mikail Sertcanli Branting; [2019]
  Nyckelord :Kärnämnen; skolk; utbildning; könsskillnader; självskattning;

  Sammanfattning : Throughout history men have been the majority in universities across the world. Thus, in recent decades this has changed in favor of women who make up for the large majority of students in both universities and colleges. LÄS MER