Sökning: "rational choice theory"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden rational choice theory.

 1. 1. Technology Acceptance of Future Decision Makers - An Investigation of Behavioral Intention Toward Using Artificial Intelligence Tools in Decision Making

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emelie Gunnarsson; [2020-07-22]
  Nyckelord :Technological advancements; Technology; Big data; Data driven decision making; Decision Making or DM ; Decision Support System or DSS ; Decision Support; Decision aid; Intelligent decision support system; Artificial intelligence or AI ; Automation; Risk; Technology Acceptance Model or TAM ; History; Development; Definition; Concepts and Organization or Organisation ;

  Sammanfattning : Background & Purpose: Rapid technological advancements makes it difficult for organizations to keep up, this alongside with the world becoming more and more digital results in large amount of data being produced. The technological advancements and the large amount of data available results in that AI can be used as a decision making tool in organizations, enabling better decision making. LÄS MER

 2. 2. "PATRON UR!" En motivanalys av svenska försvarets omstrukturering från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Cato; [2020-04-30]
  Nyckelord :Swedish armed forces; defence policy; motive analysis; rational choice theory; the Cold War; neutrality policy; operational capacity; cooperation; the mobility of resources;

  Sammanfattning : During the year of 2010 the Swedish parliament conducted a voting on a government bill that resulted in that the Swedish defence forces changed from conscription based defence to adefence with indentured soldiers. The purpose of this thesis is to look at this bill with the methodology “motive analysis” which is based on the search for explanatory statements and concealed motives. LÄS MER

 3. 3. Människors partival utifrån sitt ekonomiska intresse : En kvantitativ undersökning om människor röstar rationellt utifrån klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tor Bark; [2020]
  Nyckelord :Rational Choice; Ekonomiskt intresse; Partival;

  Sammanfattning :   The different factors behind why people vote as they do have been researched for a very long time. Ever since Anthony Downs revolutionary book An economic theory for democracy from 1957. Researchers have found different methods and models to explain voting behavior. LÄS MER

 4. 4. "Om jag inte var medlem i Jesu Kristi Kyrka, jag tror jag skulle vara ateist" : En studie om möjliga orsaker bakom fyra mormoners religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Robert Yngve; [2020]
  Nyckelord :Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga; socialisering; deprivation; rationella val; sökande efter mening och tillhörighet; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; Charles Glock; Rodney Stark; William S. Bainbridge.;

  Sammanfattning : This essay focuses on how four missionary Mormons from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints became religious and joined the church. In the study, three questions are posed. LÄS MER

 5. 5. The United States and Israel : A study of attitude of the past five United State presidents toward Israel and the Middle East conflict

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Aida Sirmanshahi; [2020]
  Nyckelord :Israel; United States; Palestine; the Middle East; rational choice; peace agreements;

  Sammanfattning : Throughout the past eighty years, the United States and Israel have had a close relationship. This study aims to understand and define patterns of behavior from presidents of the United States in their relation with Israel. LÄS MER