Sökning: "rationaliserad myt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rationaliserad myt.

 1. 1. Den sminkande kommunikatören: Om etiska dilemman inom offentliga verksamheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Fredriksson; Kristin Larsson Lindholm; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; etiska dilemman; kommunikatör; särkoppling; hyckleri; rationaliserad myt; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker problematiken med etiska dilemman som kommunikatörer ofta ställs inför, givet motstridiga intressen mellan organisationer och deras intressenter. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi undersökt hur kommunikatörer i tre offentliga verksamheter hanterar dessa dilemman, i relation till hur de uppstår. LÄS MER

 2. 2. Vårdval - med vilka motiv? En motivanalys

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Nilsson; Ulf Friberg; [2008]
  Nyckelord :vårdval; reformer; motivanalys; new institutionalism ; symbolperspektiv; verktygsperspektiv; maktperspektiv; sjukvård; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka regeringens motiv till en föreslagen marknadsorienterad reform av primärvården, vårdval i Sverige. Genom en analys av över tjugo texter från den offentliga diskussionen om vårdval, nationellt och i landstingen Halland, Stockholm och Skåne där vårdvalsmodeller är initierade, ges läsaren inblick i en pågående reformprocess. LÄS MER