Sökning: "rationalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet rationalitet.

 1. 1. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER

 3. 3. Leder högre arbetslöshet till fler inbrottsstölder? : En kvantitativ studie om rationella val och brottslighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Fälth; Hjalmar Sedwall; [2022]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Brottslighet; Rationalitet; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande inom delningsekonomin. Förståelse kring ämnet delningsekonomi & dess potential genom insyn i näringslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Nilsson; Daniel Hammarstrand; [2021-12-02]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Värdeskapande; värde; value co-production; rationalitet; lönsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Informationens roll i lokalt brottsförebyggande arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Lees; [2021-09-02]
  Nyckelord :Brottsförebyggande arbete; Information; Organisering; Beslutsunderlag; Kommun; Polis;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att kartlägga och jämföra hur kommun och polis praktisk arbetar med och organiserar inhämtning, sållning och överföring av information som underlag för beslutsfattande i lokalt brottsförebyggande arbete, samt vad organiseringen resulterar i. Teori: Studiens empiriska insamling och analys utgår ifrån teorin om begränsad rationalitet i beslutsfattande i administrativa organisationer (Simon 1997) samt the situational theory of problem solving- STOPS (Kim & Grunig 2011). LÄS MER