Sökning: "rationella val"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden rationella val.

 1. 1. Måste det alltid bråkas med bråk? : En systematisk litteraturstudie om stambråkets betydelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Petter Nordliden; Linda Didrik Sjöbladh; [2020]
  Nyckelord :partitive unit fraction scheme; splitting; inverse order relationship; concept image; Stambråk; bråk; avgörande faktorer; undervisningsstrategi;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att med hjälp av forskning identifiera avgörande faktorer för framgångsrika undervisningsstrategier av stambråk i grundskolans matematikundervisning. Studien baseras på elva vetenskapliga artiklar som bearbetats systematiskt med hjälp av innehållsanalys för att besvara forsknings-frågorna om vilka avgörande faktorer som forskningen visar för undervisningen av stambråk samt vilka framgångsrika undervisningsstrategier som finns. LÄS MER

 2. 2. "Om jag inte var medlem i Jesu Kristi Kyrka, jag tror jag skulle vara ateist" : En studie om möjliga orsaker bakom fyra mormoners religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Robert Yngve; [2020]
  Nyckelord :Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga; socialisering; deprivation; rationella val; sökande efter mening och tillhörighet; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; Charles Glock; Rodney Stark; William S. Bainbridge.;

  Sammanfattning : This essay focuses on how four missionary Mormons from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints became religious and joined the church. In the study, three questions are posed. LÄS MER

 3. 3. En värld full av möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cedergren Johanna; Doukali Julia; [2020]
  Nyckelord :bristyrkenområden; påverkansfaktorer; ungdomar; vägledning; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft har påverkat ungdomars gymnasieval samt på vilka sätt studie- och yrkesvägledare arbetar för att möta denna problematik. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med sammanlagt åtta informanter, fyra elever samt fyra studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 4. 4. Ekonomi är att välja : En studie av individers villighet att offra nytta för att maximera antalet framtida valalternativ

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Klara Eliasson; Farhana Moshammat; [2020]
  Nyckelord :Rationality; cognitive ability; loss aversion; behavioural economics; flexibility preferences; game; choice; Rationalitet; kognitiv förmåga; förlustaversion; beteendeekonomi; preferenser för flexibilitet; spel; val;

  Sammanfattning : Vi har undersökt om individer är villiga att offra nytta för att inte få färre framtida valalternativ, samt om deras beteende systematiskt skiljer sig åt med avseende på kön och utbildning. Detta kopplas till teorier om förlustaversion och flexibilitetspreferenser. LÄS MER

 5. 5. Varför väljer studenter Uppsala universitet? : En studie om vad som påverkat studenters val av universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonas Wikström; Jonas Jons; [2020]
  Nyckelord :universitetsval; valprocess; beslutsprocess; faktorer; rational choice theory;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar belysa vad det är som fick studenter att välja just Uppsala universitet för vidarestudier och vad studenterna prioriterade i sin valprocess. Individernas prioriteringar kategoriseras in i olika faktorer, där faktorerna ämnar förklara de olika konsekvenserna av valet, exempelvis de geografiska avståndet till universitetet eller universitetets akademiska rykte. LÄS MER