Sökning: "raw land"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden raw land.

 1. 1. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Nyckelord :traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. LÄS MER

 2. 2. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Per Wictorin; [2019]
  Nyckelord :preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Sammanfattning : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. LÄS MER

 3. 3. ÖSI och naturvården : hur hanterades naturvärden när staten kartlade småskogsbrukets skogar?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Britta Asplund; [2019]
  Nyckelord :Översiktlig skogsinventering; Skogspolitik; Skogsvårdslagen;

  Sammanfattning : At the beginning of the 1970´s the Swedish forestry had developed into a highly mechanized and intensive operation. It received strong criticism for its methods and negative effects on the environment. LÄS MER

 4. 4. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aleksandra Ivanova; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. LÄS MER

 5. 5. Influence of fuel mix on mass balance of Cl, S, and K in a long rotary kiln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lime is a material with a wide range of applications including land improvement, water treatment as well as the paper-, steel-, and cement industry. Annual worldwide production was estimated at 350 Mt/year for 2016 and 2017 and the production is responsible for a large contribution of the greenhouse gas CO2 to the atmosphere, contributing to global warming. LÄS MER