Sökning: "ray"

Visar resultat 1 - 5 av 836 uppsatser innehållade ordet ray.

 1. 1. För- och nackdelar med lungtomosyntes vid utredning av lungförtätningar i jämförelse med konventionell lungröntgen och datortomografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sahar Poorbakhtegan; Masoumeh Vatanshenas; [2019-08-22]
  Nyckelord :tomosyntes; datortomografi; lungröntgen; lungförtätningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av antalet lungundersökningar har ökat, detta på grund av att fler drabbas av lungsjukdom och då diagnostik i tidigt skede är viktigt för att minska mortaliteten. Lungundersökningar ska utföras med så låg stråldos som möjligt så att ALARA principen, As Low As Reasonably Achievable vilket innebär att användning av joniserande strålning bör vara optimerat och motiverat. LÄS MER

 2. 2. Electrolytic Cleaning of Silver Threads -Effects of Electrolytes on the Condition of Silk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Karin Hindborg; [2019-06-19]
  Nyckelord :Silver threads; silk; cleaning; reduction; local electrolysis; the Pleco;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:20.... LÄS MER

 3. 3. Sjöofficershatt och dess hattask En föremålsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alex Bernérus; [2019-06-19]
  Nyckelord :hat; costume accessory; textile; wood; uniform;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:21.... LÄS MER

 4. 4. Porthusornamentiken från Läckö slott - en föremålsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frida Reineholm Hult; [2019-06-19]
  Nyckelord :Läckö castle; 17th century; painted wood; wood identification; analysis; pine cones; artichokes;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:17.... LÄS MER

 5. 5. EB-PBF additive manufacturing of Alloy 718 : Effect of shot peening on surface characteristics and high temperature corrosion performance

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Venkataramanan Mohandass; [2019]
  Nyckelord :Alloy 718; additive manufacturing; electron beam-powder bed fusion; surface engineering; shot peening; high temperature corrosion;

  Sammanfattning : There is an upsurge of research interest on Alloy 718 additively manufactured (AM) by electron beam powder bed fusion (EB-PBF) technique in aero and land-based gas turbine engines. However, the surface quality of the manufactured components has always been a major challenge. LÄS MER