Sökning: "razor"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet razor.

 1. 1. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER

 2. 2. Den feministiska rakhyveln : En kvalitativ studie av marknadsfeministiska tendenser i Estrids kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Burlin; Petra Karlsson; [2020]
  Nyckelord :commodity feminism; critical theory; focus group interviews; marknadsfeminism; Rosalind Gill; kritisk teori; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : The use of feminist messages in marketing is not a new phenomenon. However, there has been an increase in using this as a strategy in later years. Estrid is a Swedish company that sells a razor subscription service with an entire marketing strategy based on using feminist messages. LÄS MER

 3. 3. The art of ebook cover design : An analysation of covers from Amazon kindle and a guideline to avoid the worst of them

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julia Palm; [2020]
  Nyckelord :Electronic books; Cover design; Design Principles
;

  Sammanfattning : Today’s society is becoming more digitalised. Moving traditional printing to screen is becoming the new normal. Since the selection of ebooks is becoming larger and larger the publishers and authors must start thinking about their design to have better prerequisites than their competitors. LÄS MER

 4. 4. Nordic Hamstrings Exercise och Razor Hamstring Curls effekt på muskelstyrka och rörlighet i hamstrings för fotbollsspelande ungdomar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Dimos Edirnelis; [2020]
  Nyckelord :Eccentric training; intervention; injury prevention; resistance training; sports medicine; Excentrisk träning; idrottsmedicin; intervention; skadeprevention; styrketräning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av 6 veckors styrketräning med så kallad Nordic Hamstring Exercise (NHE) i jämförelse med Razor Hamstring Curl (RHC) med avseende på hamstringsmuskulaturens styrka och rörlighet hos unga fotbollsspelare.   43 fotbollsspelande ungdomar från två olika lag rekryterades till studien varav 40 slutförde den. LÄS MER

 5. 5. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER