Sökning: "re-enactment"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet re-enactment.

 1. 1. The Bridge of Thermaicus - A journey of realization and transformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Valentina Paraskevaidou; [2016-06-15]
  Nyckelord :Art activism; art solidarity; collective art; European Crisis; live art; performance art; performative; performative writing; political art; re-enactment; site-specific; street performance; time-specific; tranformation; walking project;

  Sammanfattning : "The Bridge of Thermaicus" is a project about the Crisis in Europe (financial, cultural, social, ethical) and some relevant phenomena such as violence, emigration and alienation. It includes a series of street live art performances in Thessaloniki (Greece) and Gothenburg (Sweden). LÄS MER

 2. 2. Ett levande klassrum : Undersökningar kring hur reenactment och historiska lekar kan implementeras i historieundervisning på högstadiet

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Knutsson; [2015]
  Nyckelord :Reenactment; Living history; role-play; history education; curriculum; upper level secondary school; Reenactment; living history; rollspel; historieundervisning; ämnesplan; högstadiet;

  Sammanfattning : In today’s history teaching in Sweden, role-play and historical re-enactment receive little attention. Even though many students find history as a subject boring and irrelevant, very little is done to improve the mode of teaching. LÄS MER

 3. 3. Historia genom magen : autenticitet och äckel i Historieätarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christine Sandal; [2015]
  Nyckelord :re-enactment; äckel; autenticitet; popular factual TV; reality TV; Historieätarna; subjektiv historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjektiv historieingång har blivit allt populärare. Både på omedierat och medierat plan går trenden åt att vilja veta hur det kändes att leva förr. LÄS MER

 4. 4. Som en vacker tavla : reenactment på den museala arenan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Anna Lönnaeus; [2014]
  Nyckelord :Re-enactment; living history; museum; Bourdieu; authenticity; immersion; the post-modern museum; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how re-enactment groups in Sweden are integrated in the museum context, environment and activities and what purposes the re-enactment associations and museums have with the performances at the museum. The study also focuses on the relationships between museum and re-enactors and the re-enactors experiences with museums. LÄS MER

 5. 5. Flute Lines: Experiencing Reconstructions Concerning Music

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Frances Gill; [2012]
  Nyckelord :Experimental archaeology; music archaeology; flute; reconstruction; experience; senses; tacit knowledge; lines; re-enactment; time travel; praxis.;

  Sammanfattning : This study elevates the importance of experience, the senses and tacit knowledge in relation to archaeology with a focus on music. With this I take up a thread drawing on theoretical aspects of Polanyi’s ‘Tacit Dimension’ and ‘Ingold’s Lines’. LÄS MER