Sökning: "react native"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden react native.

 1. 1. React Native vs Xamarin - Mobile for industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Dervis Avdic; [2019]
  Nyckelord :Mobile application; Xamarin; React Native; UI; UX; integration; Web API and Web application.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is developed in collaboration with Tetra Pak AB. The assignment was to create a mobile application which would present information from a platform called ACT, Automation & Connectivity Tools. The mobile application would be called ACT Mobile and would also have functionality from ACT and one application which ACT provides. LÄS MER

 2. 2. En applikation som stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorder; react native; adhd; autism; application; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; react native; adhd; autism; applikation;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en grupp diagnoser som påverkar hur hjärnan hanterar information och kan ge svårigheter med koncentration, reglera uppmärksamhet, minne m.m. En metod som används för att ge stöd till personer NPF är Tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 3. 3. OTT Video-Oriented Mobile Applications Development Using Cross-Platform UI Frameworks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mehdi Satei; [2019]
  Nyckelord :React Native; Flutter; Xamarin; Cross-Platform; OTT Video-oriented; React Native; Flutter; Xamarin; Multiplattformsramverk; OTT Video-orienterade;

  Sammanfattning : Google and Apple together are ruling the mobile phone industry with their operating systems, Android and iOS. Any mobile application willing to reach the vast majority of end-users, need to be run on both platforms. LÄS MER

 4. 4. UI Builder – an Interface Building Tool for Generating React Native Code for Mobile & Web

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Edvin Havic; [2019]
  Nyckelord :interface design tool; user-centered design; accessibility; react native; cross-platform development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur ett visuellt designverktyg för byggande av användargränssnitt till iOS, Android, och webben kan konstrueras. Även fast det finns en hel del verktyg för att designa och bygga mobil- och webbappar, så finns det i nuläget inga visuella designverktyg för att bygga en gemensam app för alla tre plattformar. LÄS MER

 5. 5. Evaluating performance of a React Native feature set

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Johansson; Jesper Söderberg; [2018]
  Nyckelord :React Native; cross-platform; performance; frames per second; proof of concept; limitations; native module;

  Sammanfattning : React Native has quickly become one of the most popular cross-platform frameworks for developing Android and iOS applications since it was first released by Facebook in 2015. In this study a proof of concept application is  developed and a set of features are evaluated with regard to performance efficiency. LÄS MER