Sökning: "reactor safety"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden reactor safety.

 1. 1. Structural mechanics and resistance of concrete structures in the event of a hydrogen explosion in nuclear powerplants

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Victor Bjälke; [2018]
  Nyckelord :Fire engineer; structural mechanics; nuclear powerplants; hydrogen explosion; finite element method;

  Sammanfattning : This thesis deals with the problem of hydrogen explosions in nuclear power plants, and evaluates if the reactor hall is to be seen as a safety barrier for such events. Today, the reactor hall is not seen as a safety barrier that is able to withstand an internal explosion. LÄS MER

 2. 2. Modelling of Metal Recovery using Sulfate Reducing Bacteria, Simulation in MATLAB and Aspen Plus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Hanna Kvarnström; Erika Lönntoft; [2017]
  Nyckelord :Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Metal Recovery; Metal precipitation; Modelling; Simulation; Aspen Plus; Matlab; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents a mathematical kinetic model describing the recovery of metal ions as metal sulfides, using sulfate reducing bacteria (SRB). Metal recovery from industrial waste is a potential beneficial and unused source of metals. LÄS MER

 3. 3. Modeling and Simulation of Chemical Reactors Cooled by Thermosyphons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Marcus Hothar; [2017]
  Nyckelord :Loss Prevention; Runaway reaction; Heat pipe; Thermosyphon; Chemical engineering; Reactor efficiency; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I en teoretisk studie har användbarheten av thermosyphoner för att förbättra säkerheten och effektiviseringen av kemiska reaktorer. Thermosyphoner är en simpel form av en ”heat pipe”, ett ihåligt och slutet rör som är delvis fyllt av en fluid. LÄS MER

 4. 4. Ionizing Radiation Effects on Image Sensors: Method on Evaluation from an Image Quality Perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Johan Fagerström; [2016]
  Nyckelord :image sensor; cmos; ov7949; electronic camera; radiation effects; ionizing radiation; image quality assessment; radiation tolerance; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Surveillance cameras are vital in the nuclear power industry where the reactor equipment must constantly be kept under surveillance to maintain safety. Constant monitoring is however difficult due to the highly radioactive environment, which cause cameras to malfunction and eventually break. LÄS MER

 5. 5. Analys av stationsreglering vid Forsmarks kärnkraftverk : koppling mot eldynamiska simuleringsverktyg och modeller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Joakim Björk; [2016]
  Nyckelord :stationsreglering; kärnkraft; Forsmark; dynamik; störning; reglering;

  Sammanfattning : This master thesis is done within the Energy Systems Engineering program at Uppsala University and performed for Forsmarks Kraftgrupp, Vattenfall. The nuclear power plant at Forsmark consists of three BWR units and is an important component in the Swedish power system. LÄS MER