Sökning: "reading achievement"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden reading achievement.

 1. 1. SCHOOL MATERIAL RESOURCES AND STUDENT READING ACHIEVEMENT IN THE UNITED ARAB EMIRATES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Gogliotti; [2020-09-10]
  Nyckelord :PISA 2018; United Arab Emirates educational system; reading achievement; school material resources; Ecological Systems Theory;

  Sammanfattning : Aim:This study aimed to 1) identify differences in overall student reading achievement in the UAE based on student gender, 2) determine if there is school material resource inequity in the UAE based on school location or school type, and 3) measure the effects of school material resources on student reading achievement in the UAE while controlling for other variables.Theory:The theoretical framework used for this study is Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory including the Process-Person-Context-Time model. LÄS MER

 2. 2. Reading more books in the golden age of content – Exploring ways for motivating children to read more books by investigating their reading practices

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Wahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reading habits and attitudes have changed drastically during the past years, especially among children and teenagers. Previous studies and related work focus on academic achievement and the reading itself as ways to turn this development around. LÄS MER

 3. 3. Are Dyslexic People Grittier? Examining difference in the non-cognitive skill grit for dyslexic and non-dyslexic Swedes

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Aeneas Andersson Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Grit; Success; Perseverance; Dyslexia; Specific Reading Disability;

  Sammanfattning : Associated with the specific learning disability, commonly known as dyslexia, there exists a notion that dyslexia bring with it some positive side-effects. One of these is that the reading disability supposedly leads to the development of positive traits, traits that could be crucial for long-term achievement. LÄS MER

 4. 4. Pojkars lägre måluppfyllelse i skolan : En intervjustudie med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Enebjörk; Elisabeth Lindström; [2019]
  Nyckelord :causes; equality; gender differences; standards; jämställdhet; könsskillnader; normer; orsaker;

  Sammanfattning : Genom studiens syfte som var att studera hur specialpedagoger och lärare i grundskolan uppfattade orsaker till skillnader i måluppfyllelse för pojkar respektive flickor, samt vilka arbetssätt som användes för att kunna motverka den problematiken, ville vi bidra till ökad kunskap. Bakgrund och tidigare forskning behandlade olika styrdokument, hur könsbegreppet kunde förstås inom pedagogiken, könsskillnader i måluppfyllelse samt olika förklaringar och framgångsrika metoder för att motverka dessa skillnader. LÄS MER

 5. 5. Samma sport, samma guld, olika kön : En studie om svensk kvällspress representation av SM-vinnande fotbollslag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Felix Petersson; Filip Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :Football; Aftonbladet; gender; discourse analysis; equality; women; male; athletes; journalism; sport;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet, represent female and male football. The question examined was: How has the representation of the Swedish SM-winners in men vs women's football changed over the last decade?   We made a discourse analysis of 16 news articles from two different time periods. LÄS MER