Sökning: "reading computer"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden reading computer.

 1. 1. A Fabry–Pérot Cavity for Rare-Earth-Ion-Doped Nanocrystals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Andre Nüsslein; [2019]
  Nyckelord :Quantum Computer; Rear Earth Ions; Cavity; Laser; Cavity Quantum Electrodynamics; QED; Solidworks; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work contributes to the effort of detecting single rare earth ions doped into crystals, an operation crucial for the development of rare earth quantum computer hardware. Doping crystals with rare earth elements, their trivalent ions substitute some of the crystal’s original bonds. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt digitalt didaktiskt verktyg för religionsundervisningen : En studie om hur Elder Scrolls IV: Oblivion och andra dataspel kan hjälpa lärare att öka elevernas intresse för religionsämnet genom att bryta ner förutfattade åsikter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Björn Brox; [2019]
  Nyckelord :Teaching tool; Lärarverktyg;

  Sammanfattning : In recent years studies have shown students interest in school has dropped as they mainly see the subjects being taught or their content to be irrelevant or hard to relate to. This essay explores how using computer games, specifically Elder Scrolls IV: Oblivion, as a teaching tool can help increase students overall interest in the subject of religious education which should facilitate more learning. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av ögonansträngning vid läsning på papper och på mobilskärm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Lisa Amylon; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision Syndrome; Digital Eye Strain; Reading; Läsning; Digital Devices;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att jämföra Digital Eye Strain-symptom mellan läsning på papper och mobiltelefon. Att undersöka om det som tidigare studier har visat i skillnad mellan läsning på papper och en datorskärm även gäller mobiltelefoner och hur mycket våra ögon påverkas när det gäller ansträngning, trötthet och andra ögonrelaterade symptom. LÄS MER

 4. 4. Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning : En undersökning av möjligheten att anpassa språkdidaktik till programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bouvin; Patrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika teknisk bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. CALL and its impact on language taching in the Swedish primary schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Stolt; Elin Vibe; [2019]
  Nyckelord :CALL; Language teaching; Primary school; middle school; EFL; ESL; Computer assisted language learning;

  Sammanfattning : This research synthesis explores Computer Assisted Language Learning (CALL) and why teachers should implement it when teaching English as a Second Language in order to enhance learners’ reading comprehension and vocabulary building. Based on English as a second language (ESL) and CALL, scholarly journals were reviewed and studied in order to find ideas and opinions about CALL and how it should be used to teach English as a second language with these goals in mind. LÄS MER