Sökning: "reading disability"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden reading disability.

 1. 1. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 2. 2. A Norm Critical Approach to Teaching Charlotte Brontë’s Jane Eyre: Exploring Gender, Heteronormativity & Ableism

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Maria Fanourgakis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A growing concern in educational institutions is the lack of a unified collegial effort to address issues pertaining to discrimination. The Swedish National Agency of Education (SNAE) has released several reports and articles this past decade (2009, 2010, 2016), in which no significant improvement has been observed in schools with regard to discrimination pertaining to race, gender, ethnicity, sexual orientation and disability. LÄS MER

 3. 3. The effectiveness of Assistive Technology to support children with Specific Learning Disabilities: Teacher Perspectives

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Mary Pushpy Tony; [2019]
  Nyckelord :Specific learning disability SLD ; Teachers; Children; Perspectives; Assistive Technology; Effectiveness; Intervention; Software;

  Sammanfattning : According to the UNICEF report, up to ten percent of children in the world have affected specific learning disabilities (SLD) and the majority of these children are educated in general education classrooms. An important resource for children with learning disabilities to flourish in the classroom is access to assistive technology. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Web Accessibility for people with Dyslexia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Indal; Ellinor Mavéus; [2019]
  Nyckelord :Web Accessibility; Dyslexia; Readability; Digitalization;

  Sammanfattning : Fem till åtta procent av Sveriges befolkning är diagnostiserade med dyslexi och nästan tjugofem procent har läs- och skrivsvårigheter. Nittiofyra procent av Sveriges befolkning använder internet inom alla områden i vardagen, allt från utbildning och arbete till att läsa nyhetstidningar och söka information i uppslagsverk. LÄS MER

 5. 5. Text Simplification and Keyphrase Extraction for Swedish

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ellinor Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :text simplification; keyword extraction; Swedish; monolingual translation; synonym replacement; user evaluation; readability; LIX; OVIX; NR;

  Sammanfattning : Attempts have been made in Sweden to increase readability for texts addressed to the public, and ongoing projects are still being conducted by disability associations, private companies and Swedish authorities. In this thesis project, we explore automatic approaches to increase readability trough text simplification and keyphrase extraction, with the goal of facilitating text comprehension and readability for people with reading difficulties. LÄS MER