Sökning: "reading disability"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden reading disability.

 1. 1. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Web Accessibility for people with Dyslexia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Indal; Ellinor Mavéus; [2019]
  Nyckelord :Web Accessibility; Dyslexia; Readability; Digitalization;

  Sammanfattning : Fem till åtta procent av Sveriges befolkning är diagnostiserade med dyslexi och nästan tjugofem procent har läs- och skrivsvårigheter. Nittiofyra procent av Sveriges befolkning använder internet inom alla områden i vardagen, allt från utbildning och arbete till att läsa nyhetstidningar och söka information i uppslagsverk. LÄS MER

 3. 3. Text Simplification and Keyphrase Extraction for Swedish

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ellinor Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :text simplification; keyword extraction; Swedish; monolingual translation; synonym replacement; user evaluation; readability; LIX; OVIX; NR;

  Sammanfattning : Attempts have been made in Sweden to increase readability for texts addressed to the public, and ongoing projects are still being conducted by disability associations, private companies and Swedish authorities. In this thesis project, we explore automatic approaches to increase readability trough text simplification and keyphrase extraction, with the goal of facilitating text comprehension and readability for people with reading difficulties. LÄS MER

 4. 4. Som alla andra eller lika ovanlig som alla andra? : Framställning av intellektuell funktionsnedsättning i svenska bilderböcker.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Stjernholm; [2018]
  Nyckelord :Critical disability studies discourse analysis children s literature picture books intellectual disability; bilderböcker barnlitteratur funktionsnedsättningar funktionshinder diskursanalys kritisk diskursanalys intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Picturebooks with characters that have an intellectual disability provides an opportunity for children with and without disabilities of their own to identify with the story. The study examines a selection of five contemporary Swedish picturebooks for children that features characters with an intellectual disability. LÄS MER

 5. 5. Kan tillskott av omega-3 och omega-6 ha en adjuvant effekt vid behandling av ADHD hos barn och ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emelie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability and about 5 % of all children and adolescents in Sweden have been diagnosed with ADHD. The global prevalence is 5,3-7,1 %. Children diagnosed with ADHD early in life have a higher risk of ending up with addiction and criminality later in life. LÄS MER