Sökning: "reading promotion activities"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden reading promotion activities.

 1. 1. ”En del av biblioteket är just berättelsen" : Barnbibliotekariers läsfrämjande aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Izabelle Zeijlon; Molly Friberg; [2019]
  Nyckelord :reading promotion activities; digital media; public library; children’s librarian; läsfrämjande aktiviteter; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how children's librarians at public librarieswork to promote reading towards children between the ages of 8-12 and to see if theirreading promotion only consists of printed fiction. The research questions for the thesisare the following: • How do the children's librarian conduct their reading promotion work? • How do children's librarians use different kinds of media in the readingpromotion work? • Which methods do children's librarians use in the reading promotion work? The purpose has been achieved and the research questions has been answered throughresearch interviews with children's librarians who work at public libraries. LÄS MER

 2. 2. Biblioteket i Sillvik : Uppsökande verksamhet på stranden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pia Tigård; [2019]
  Nyckelord :Outreach; pop-up; reading promotion; library;

  Sammanfattning : The library on the beachThe library has been awarded special funding from the government. The goal for this outreach library is to support children in their leisure time and to encourage their reading. The aim has been to investigate the relationship between the purpose of outreach library activities and actual user behavior. LÄS MER

 3. 3. “Vi kan inte hjälpa till med allt” Folkbiblioteksanställdas uppdrag och arbete i teori och praktik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kerstin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Biblioteksanställda; folkbibliotek; uppdrag; arbetsuppgifter; utmaningar; styrdokument; The four spaces;

  Sammanfattning : The purpose of my bachelor thesis is to create an understanding of how public library employees express the public libraries´ assignments and tasks. To help fulfill the purpose, I have assumed the following issues • What do the study's public library employees think that the public library's mission in society should or should not be? • To what extent does the study's public library staff perform daily tasks that are described as being outside the remit of the public libraries? • According to the study´s public library staff, how clear are the public libraries´ guidelines when it comes to which tasks the staff should perform and which ones to say no to? • Are there any differences between how public library staff's existing service titles look at the public libraries' assignments and tasks? If so, what do these differences look like? The method I have used is quantitative as I sent out a web survey to all main libraries in Sweden's 290 municipalities. LÄS MER

 4. 4. Främjande av berättande i förskolan : En studie om förskollärares strategier för att främja berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sara Sör; [2017]
  Nyckelord :Preschool; narration; oral narrative; strategies; learningobjects; variation theory; environments; material; Förskola; berättande; muntligt berättande; strategier; lärandeobjekt; variationsteori; miljöer; material;

  Sammanfattning : The purpose of my study was to find out what strategies educators use in preschool to promote narrative, both regarding the educators themselves and the children's narrative. This I wanted to find out by interviewing preschool teachers regarding how they feel that the preschool's activities and their actions promote the narrative, as well as the materials and environments used for this purpose. LÄS MER

 5. 5. ”Förskolorna i kommunen är väldigt engagerade och vi jobbar nära dem.” : En enkätstudie om samverkan mellan folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande syfte

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Johansson; Elin Liljemark; [2017]
  Nyckelord :samverkan; läsfrämjande; folkbibliotek; förskola; webbenkät;

  Sammanfattning : The ability to read and write is essential to be able to live and function as an adult in today’s information and knowledge intensive society. Both public libraries and preschools have a duty to promote reading to children, but how their reading promotional activites are carried out varies. LÄS MER