Sökning: "reaktionsfunktion"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet reaktionsfunktion.

 1. 1. En tolkning av Riksbankens reaktionsfunktion : - vad den är, innebär, samt hur den förändrats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Tim Stavgren; [2016]
  Nyckelord :riksbanken; reaktionsfunktion; taylors regel; taylorregeln; stefan ingves; urban bäckström; lars heikensten; john taylor; inflationsmålet; inflationsmål; inflationsförväntningar; realtidsdata; produktionsgap; inflationsgap; KIX; kronindex;

  Sammanfattning : En förutsägbar centralbank är en viktig del i teorin för ett väl fungerande inflationsmål med stabil prisstegringstakt på önskvärd nivå. Förutsägbarheten ämnar att styra marknadsagenternas förväntningar i linje med målet sådant att löner och priser sätts efter detta. LÄS MER

 2. 2. Penningpolitik med arbetslöshet i stället för BNP i förlustfunktionen. Fungerar en sådan modell?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marika Torsdotter; [2007]
  Nyckelord :Penningpolitik; Taylor-regel; Okuns lag; Sverige; BNP-gap; Arbetslöshetsgap;

  Sammanfattning : Hur skulle en välfärdsmodell som använder sig av arbetslöshetsgapet i förlustfunktionen istället för BNP-gapet påverka Riksbankens reaktionsfunktion?Detta undersöks i den här uppsatsen. För det skattas en Okuns lag för Sverige, vilken sedan används för att sätta in arbetslöshetsgapet i förlustfunktionen. LÄS MER

 3. 3. Makten framför allt? En studie av politiska budgetcykler i Sverige 1973-2002

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Christensson; [2005]
  Nyckelord :politiska budgetcykler; finanspolitik; popularitetsfunktion; reaktionsfunktion; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker förekomsten av politiska budgetcykler i Sverige under perioden 1973 till 2002. En politisk budgetcykel sägs uppkomma om regeringen, med hjälp av till buds stående finanspolitiska instrument, systematiskt försöker expandera ekonomin under valår, i syfte att maximera andelen röster vid riksdagsvalen. LÄS MER