Sökning: "real estate agent"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden real estate agent.

 1. 1. En oreglerad budgivningsprocess : Hur fastighetsmäklare upplever att en icke lagreglerad budgivningsprocess påverkar förtroendet för fastighetsmäklare på fastighetsmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emma Isgren; Emelie Simmingsköld Ralsgård; [2022]
  Nyckelord :astighetsförmedling; budgivning; förtroende; tillit; budgivningsstrategier; relationskvalitet; service;

  Sammanfattning : Hetsiga budgivningar och avsaknaden av en lagreglerad budgivningsprocess i Sverige skapar en osäkerhet, oro och misstankar hos konsumenter på bostadsmarknaden. Detta är något som kan anses påverka förtroendet för fastighetsmäklaren. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsvärdering ur tre perspektiv : En kvalitativ studie i värdering av småhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Hjärp; Mira Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Real estate valuation; lending; detached houses; external valuation; statistical valuation; Fastighetsvärdering; kreditgivning; småhus; extern värdering; statistisk värdering;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har reglerna kring bankers kapital och likviditetshantering stramats åt i nya reformpaketet Basel Ⅲ vars implementering fortgår. I dagsläget styrs bankernas kreditgivning av det internationella regelverket samt Finansinspektionens bolånetak på 85 procent av fastighetens marknadsvärde. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklaren och Gap-Modellen i praktiken : En kvalitativ studie om hur fastighetsmäklare praktiskt åtgärdar gap i kundernas förväntningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Glad Isabella; Falkerhorn William; [2022]
  Nyckelord :Gap - Model; Expectations; Service quality; Service; Real estate agent;

  Sammanfattning : Abstract Background and Aim: A professional real estate agent offers a service that is constructed by the creation and maintenance of the relationship with both sellers and buyers. It's important for the real estate agent´s survival that he performs and delivers the service quality that customers expect. LÄS MER

 4. 4. En studie om sociala medier i förmedlingen : Sociala medier som marknadsföringskanal och dess effekter för enskilda fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adrian Melengic; Sef Sabah Rashid; [2022]
  Nyckelord :Real estate agents; marketing; social media; work life-balance; Fastighetsmäklare; marknadsföring; sociala medier; work life-balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mäklare som fenomen, det vill säga en aktör som står mellan två parter och försöker hitta en lösning som gynnar båda, är en företeelse som funnits i alla tider. I digitaliseringens tidsålder har mäklare också tagit steget ut på nätet och så även till plattformar för sociala medier, såsom Facebook och Instagram. LÄS MER

 5. 5. Så skapas kundlojalitet : Hur fastighetsmäklarföretag arbetar för att uppnå kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lucas Håkansson; Emilio Silva Aresti; [2022]
  Nyckelord :Customer loyalty; Customer satisfaction; Brand image; Brand Trust; Real estate agent; Kundlojalitet; kundnöjdhet; varumärkesuppfattning; varumärkestillit; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Så skapas kundlojalitet: Hur fastighetsmäklarföretag arbetar för att uppnå kundlojalitet Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lucas Håkansson och Emilio Silva Aresti Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2022- maj Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en djupare förståelse för hur fastighetsmäklarföretag i Uppsala arbetar för att skapa kundlojalitet genom de tre begreppen kundnöjdhet, varumärkestillit och varumärkesuppfattning. Metod: Denna studie har använt sig utav en kvalitativ metod där fem kontorschefer hos fastighetsmäklarföretag i Uppsala har intervjuats. LÄS MER