Sökning: "real estate agents"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden real estate agents.

 1. 1. Det nya arbetslivet - En studie om det gränslösa arbetets inverkan på individen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sigrid Persson; Jennie Ferm; [2018-01-18]
  Nyckelord :boundaryless work; fatigue; gender; family; work-life balance;

  Sammanfattning : The boundless work is a phenomenon belonging to the psychosocial work environment where psychological ill-health is a rising problem in many organizations. The present study is thus highly relevant in the role of human resources, as a part of the HR’s work is about working actively and preventing mental ill-health. LÄS MER

 2. 2. Varför slutar mäklare? : En kvalitativ studie i orsaker till varför mäklare väljer att säga upp sig

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :David Olsson; Tobias Broqvist; [2018]
  Nyckelord :mäklare; slutar; stress;

  Sammanfattning : Reasons why brokers choose to terminate have been investigated by Lee et al. (2014) and Love et al. (2011). However, we experience an information gap because all the studies we have learned were carried out on brokers who were still active. LÄS MER

 3. 3. Potentiella köpares syn gällande fastighetsmäklares agerande under visningstillfälle

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Joachim Bäckström; Oscar Ekberg; [2018]
  Nyckelord :The role of real estate agent; trust; reputation and image; potential buyers; housing listing; Rollen som fastighetsmäklare; förtroende; rykte och image; potentiella köpare; visningstillfälle;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur fastighetsmäklare i Sverige kan arbeta för att bättre uppfylla köparens förväntningar vid bostadsvisningar och därmed öka sannolikheten till framtida samarbeten. I dagsläget är förtroendet för fastighetsmäklare lågt och yrket är förankrat med mycket fördomar, endast 6 % säger att de känner förtroende för fastighetsmäklare. LÄS MER

 4. 4. Är mammaledighet en förlustaffär för kvinnliga fastoghetsmäklare? : En kvalitativ studie om mammaledighetens påverkan på kvinnans karriär.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jessica Davidsson; Gabriella Granbom; [2018]
  Nyckelord :Maternity leave; female; real estate agent; combination of work-life and family-life; commission salary.; Mammaledighet; kvinna; fastighetsmäklare; kombination mellan arbetsliv och familjeliv; provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att beskriva hur kvinnliga fastighetsmäklare upplever att en mammaledighet kan komma att påverka deras karriärer. Vi ville undersöka om blivande mammor upplever en oro inför och efter en mammaledighet samt i vilken utsträckning de anser att lönemodellen skulle vara en påverkande faktor. LÄS MER

 5. 5. Faktorer boenden föredrar i flerbostadshus vad gäller byggnadskvaliteter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna-Mona Jarallah; [2018]
  Nyckelord :Multi-family houses; residents preferences; architectural quality; Flerbostadshus; boendes preferenser; arkitektonisk kvalitet;

  Sammanfattning : Studien utgör ett kandidatarbete som syftar till att ta reda frågeställningen om vad boende föredrar för byggnadskvaliteter i flerbostadshus. Utgångspunkten ligger i begreppet arkitektonisk kvalitet och berör aspekter inom funktion och skönhet. LÄS MER