Sökning: "real estate agents"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden real estate agents.

 1. 1. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

  Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER

 2. 2. "Jag äger mitt liv" : En studie om fastighetsmäklares erfarenheter av gränslösa arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Viktoria Arwidsson; Victoria Hedenquist; [2019]
  Nyckelord :gränslöst arbete; flexibel arbetstid; tillgänglighet; emotionellt arbete; styrning;

  Sammanfattning : Framväxten av ett alltmer flexibelt arbetsliv har bidragit till att gränserna mellan arbete och fritid successivt luckrats upp. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort för en ständig uppkoppling och med hjälp av olika teknologiska hjälpmedel kan individen numera arbeta vart som helst och när som helst. LÄS MER

 3. 3. Det machiavellistiska personlighetsdragets förekomst bland fastighetsmäklare: En studie med fokus på försäljningsprestationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Backman; Fanny Hellgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The occurrence of the Machiavellian personality trait among real estate agents: A study focusing on sales performance   Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Jessica Backman & Fanny Hellgren   Supervisor: Jonas Kågström   Date: 2019 - June     Aim: The purpose of this research paper is to analyze the presence of the personality trait Machiavellianism among Swedish real estate agents and its impact on sales performances.   Method: The study is based on a quantitative research method with a deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklares användning av sociala medier som arbetsverktyg : - med fokus på personligt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Törebrand; Jonna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of Social Media has increased rapidly and in present it’s been used bymore than the majority of all Swedes. Companies should be present wherecustomers exist, that’s why companies need to engage in marketing their brand through social media. This can be done using a digital strategy. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens ekonomiska incitament i relation till uppdragsgivarens intressen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Gissler; Ebba Hofström; [2019]
  Nyckelord :incitament; asymmetrisk information; provision; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en rättsekonomisk analys av huruvida fastighetsmäklarens ekonomiska incitament samspelar med uppdragsgivarens intressen samt hur olika ersättningsformer påverkar fastighetsmäklarens incitament och prestation. Att fastighetsmäklaren har intressen som uppdragsgivaren inte delar har blivit erkänt av lagstiftaren. LÄS MER