Sökning: "real estate owners"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden real estate owners.

 1. 1. Att göra triple net till triple win

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Daniel Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Hyresavtal; triple net; net avtal; hyresvärd; hyresgäst; underhåll; underhållsansvar; relationer Lease agreement; net lease; landlord; tenant; maintenance; maintenance responsibility; relations; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : When organizations choose between leasing and owning facilities there are benefits and drawbacks associated with both alternatives. If an organisation proceeds with a middle ground solution by leasing using a triple net lease, they will instead face challenges unique for that lease type. LÄS MER

 2. 2. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 3. 3. Sveriges handelsutveckling och dess effekter på butikslokaler : Hur fastighetsägare som innehar butikslokaler kan anpassa sina strategier till följd av e-handelns framväxt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Viktor Nellbeck; Filip Christensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Trade is a big part of Sweden's economy, which creates job opportunities and generates a very large part of the state's tax revenue. Since e-commerce has advanced due to the digitalisation, trading has evolved, and the physical stores have decreased. LÄS MER

 4. 4. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 5. 5. How Short-term Leasing Can Mitigate Vacancies in Retail Stores : Implementing Short-term Leasing in the Retail Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Öhman; Knut Benson; [2021]
  Nyckelord :Pop-up Store; Short-term Leasing; Property Owners; Commercial Real Estate; Retail; Pop-up butik; Korttidsuthyrning; Fastighetsägare; Kommersiella fastigheter; Detaljhandel;

  Sammanfattning : Retail is changing. E-commerce is increasing its percentage of total sales while physical storesare closing. This affects how real estate companies work with retail spaces to minimizevacancies, and short-term leasing, also called pop-up stores, is one way to do so. Pop-ups haveexisted in different forms for a very long time. LÄS MER