Sökning: "real estate taxation"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden real estate taxation.

 1. 1. Ger behandlingen av ortsprismaterialet upphov till ett råtomtmarksvärde?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; markexploatering; fastighetsreglering; fastighetstaxering; ortsprismaterial; råtomtmarksvärde; property formation; property development; reallotment; real estate taxation; real estate comparables; raw land value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During land surveying operations, the amount of compensation needs to be calculated using the valuation means taken by the land surveyor or appointed appraiser. For this reason, it is important that input parameters are correct. As profit distribution is a pressing concern in relation to real estate regulations, raw land value is sought after. LÄS MER

 2. 2. Lägets betydelse för värdet på småhus och tomtmark vid skidanläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Leo Andersson; [2019]
  Nyckelord :real estate valuation; property taxation; family-house; value area; Fastighetsvärdering; fastighetstaxering; småhus; värdeområde;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på om närheten till alpina skidanläggningar har någon påverkan på överlåtelsepriserna för fastigheter. Studien beskriver och analyserar även huruvida taxeringsnivån på småhusfastigheter nära en skidanläggning bör hanteras via värdeområdesindelningar eller inte. LÄS MER

 3. 3. Ideologianalys av en reformerad beskattning av bostäder : En ideologianalys av riksdagsdebatten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Amorteringskraven och vinstskatt : Orsaker till inlåsning och minskad rörlighet påbostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Allingmon; Julia Larsson; [2019]
  Nyckelord :Capital income taxes; amortization requirements; debt ratio; lockins; Vinstskatt; amorteringskrav; skuldkvotstak; inlåsningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats syftar till att undersöka hur kapitalvinstbeskattningen på fastigheter och amorteringskraven på de lån som tas påverkar rörligheten på bostadsmarknaden idag. Vi kunde se att ämnet ofta är med i debatt men att det ändå inte utförts mycket studier i Sverige men det visade sig finnas studier som gjorts i USA. LÄS MER

 5. 5. Byggnader utan värde - En undersökning om orsakerna till att fastigheter med typkod 213 har en stor variation av K/T-värden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rickard Karlsson; Angelica Staf; [2018]
  Nyckelord :Typkod 213; Fastighetstaxering; Taxeringsvärde;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka orsakerna till att fastigheter med typkod 213 har stora variationer i förhållandet mellan köpeskilling och taxeringsvärde. Typkod 213 är småhusenheter med ett byggnadsvärde under 50 000 kronor. LÄS MER