Sökning: "real estate valuation appraisal of real estate"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden real estate valuation appraisal of real estate.

 1. 1. Client pressure, does it exist, in which form and what is done to prevent it?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Moström; Lukas Theander; [2016]
  Nyckelord :Client pressure; valuation; real estate appraisal; market value; authorization of valuers; Kundpress; värdering; fastighetsvärdering; marknadsvärde; auktorisering av värderare;

  Sammanfattning : The value of real estate is a fundamental part of the economy as it is used both as acollateral for loans as well as a key basis for a company’s annual reports. Today there aremore than three million real estates in Sweden, and the market value of these can not bedirectly observed but have to rather be based on estimates. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsvärdering : En betydelsefull innebörd baserat på en kvalificerad gissning Studien är genomförd i Varbergs tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Matilda Arnesson; Helen Kullander; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsvärdering; marknadsvärde; värdepåverkande faktorer; småhus; ortsprismetoden;

  Sammanfattning : ProblemFastighetsvärdering är ett brett begrepp som påverkar många parter. Med fastighetsvärdering innebär det att marknadsvärdet ska tas fram, vilket är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas vid en försäljning.De parter som denna uppsats kommer att fokusera på är säljare, köpare, mäklare och banken. LÄS MER

 3. 3. Automatiska Värderingssystem - En hjälp för Fastighetsmäklaren?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Josefin Fransson; Malin Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Automatic valuation systems; real estate agents; the valuation process; Automatiska värderingssystem; fastighetsmäklare; värderingsprocessen; värderingsdata;

  Sammanfattning : Computers and business systems are used more frequently in a world where IT gradually is taking over. This is also true when it comes to the real estate valuation process where actors on the Swedish real estate market are using automatic valuation systems for real estate appraisal. LÄS MER

 4. 4. Värdering av småhusfastigheter inomstadsomvandlingsområdet i Kiruna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mats Walfridsson; [2013]
  Nyckelord :Kiruna; City relocation; Market value; Appraisals; Comparison method; Expropriation; Kiruna; Stadsomvandling; Marknadsvärde; Värdering; Ortsprismetod; Expropriation;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur värdering av marknadsvärden för fastigheter inom stadsomvandlingsområdet ska utföras enligt ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen. Först utfördes en litteraturstudie som undersökte hur ersättning vid expropriation skulle bestämmas. LÄS MER

 5. 5. Verkligt värde : Hur verkligt är det egentligen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU;

  Författare :David Johansson; Johanna Susaeg; [2012]
  Nyckelord :Aspect; avkastningskrav; avkastningsvärde; driftnetto; IAS; ortsprismetod;

  Sammanfattning : Masters thesis in Business Economics IV, VT 2012 Linneuniversity in Kalmar   Authors: Johanna Susaeg and David Johansson Tutor: Petter Boye Examiner: Karin Jonnergård Title: Fair value - How real is it?   Background and research discussion: The concept of fair value is today connected with great uncertainty, which may be a result of the various guidelines developed during recent years. Hence, auditors have an important role in situations where they have to make projections concerning fair value and also do inspections of the management´s own assumptions. LÄS MER