Sökning: "real property"

Visar resultat 1 - 5 av 859 uppsatser innehållade orden real property.

 1. 1. Is Investing in Sustainability Financially Rewarding? A Quantitative Study of Public Real Estate Firms in the EU

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sonia Aissaoui; Louise Gustafsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Real Estate; Sustainability; Financial rewards; benefits; costs; ROA; ROE; ESG;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER

 3. 3. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 4. 4. Is there a Real Estate Portfolio Premium? : An Empirical Analysis of Portfolio Premiums

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Carlsson; Malin Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Portfolio Premiums; Price Premiums; Transactions; Swedish Real Estate Market; Property Segments; Portföljpremier; Prispremier; Transaktioner; Svenska Fastighetsmarknaden; Fastighetssegment;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore if the existence of portfolio price premiums can be verified and if they differ in time and over property segments. The purpose is to contribute with valuable insights within the field of portfolio premiums in the real estate industry. In order to explore this further a regression model was developed. LÄS MER

 5. 5. Sveriges handelsutveckling och dess effekter på butikslokaler : Hur fastighetsägare som innehar butikslokaler kan anpassa sina strategier till följd av e-handelns framväxt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Viktor Nellbeck; Filip Christensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Trade is a big part of Sweden's economy, which creates job opportunities and generates a very large part of the state's tax revenue. Since e-commerce has advanced due to the digitalisation, trading has evolved, and the physical stores have decreased. LÄS MER